14 februari: Een horend hart

 

 
DPM_logo

 
Thema: Basisvoorwaarde 2: Heb geloof
__________________________________________________________________________
Een horend hart

14 februari

We lezen in de Bijbel dat God op een nacht aan Davids zoon Salomo verscheen in een droom. Hij zei: ‘Vraag wat je wilt, Ik zal het je geven.’ Salomo gaf toen een wijs antwoord. Hij zei: ‘Geef uw dienaar een opmerkzaam hart.’ Het is opmerkelijk dat veel ‘zondagschoolversies’ van dit verhaal vermelden dat Salomo vroeg om ‘wijsheid’. Mogelijk komt dit doordat Salomo bekend werd als een zeldzaam wijs man. Toch is een ‘opmerkzaam hart’ of een ‘opmerkzame geest’ eigenlijk wat anders. In het Hebreeuws staat hier eigenlijk een ‘horend hart’. Er is niets kostbaarder dan een hart dat God hoort (zie 1 Koningen 3,4).

 

Om te helpen je hart te richten op horen, stel ik voor dat je bidt met je Bijbel open. Ik doe je zelfs de suggestie dat je nooit een serieuze tijd van gebed begint zonder eerst in de Bijbel gelezen te hebben. Waarom? Ten eerste omdat God in de eerste plaats spreekt door Zijn Woord. Als je God wilt horen, dan is dat vaak de manier waarop je Hem zult horen. En ten tweede omdat niets wat niet overeenstemt met de Bijbel, van God kan komen. Soms zullen misleidende stemmen zichzelf voordoen als de stem van God, maar ze zijn het niet – de Bijbel is je toets om te beoordelen of het Gods stem is die je hoort.

 

De basis van succesvol gebed is weten dat we bidden naar de wil van God. De wil van God wordt in de eerste plaats geopenbaard in de Bijbel. Dus als we luisteren naar wat God te zeggen heeft, dan groeien we in het geloof dat onze gebeden verhoord zullen worden.

__________________________________________________________________________
Vader, ik vraag U om een opmerkzaam hart, een ‘horend hart’ dat Uw stem onderscheidt van allerlei andere stemmen die van alles naar mij roepen. Heer, leer mij van binnen stil te worden en af te stemmen op de stem van Uw Geest, die altijd overeenkomt met Uw Woord. 
Proclamatie: Om je geloof op te bouwen kun je de volgende tekst uit Gods Woord hardop lezen:

En dit is de vrijmoedigheid die ik heb in het toegaan tot God, dat Hij mij verhoort, telkens als ik  iets bid naar Zijn wil. En als ik  weet dat Hij mij  verhoort, wat ik  ook bid, dan weet ik dat ik het gevraagde, dat ik van Hem heb gebeden, ontvang. (naar 1 Johannes 5:14,15)  

Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden
 
Veel meer over de werking van geloof vind je in het boek Leven door geloof, maar ook in de gratis artikelen Geloof als gave en Geloof als vrucht, onder de rubriek ‘Fundament – het Kruis’ op onze website. 

DPM Wereldwijd…

14 februari – GEORGIE
Bid om wijsheid bij de voorbereidingen voor de nieuwe vertaal- en drukprojecten die in de komende maanden zullen starten.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email