14 februari: God is woede en toorn, vergevingsgezind en goed

Thema: Onze houding in Gods aanwezigheid

God is woede en toorn, vergevingsgezind en goed
14 februari

Vandaag bekijken we de volgende eigenschappen van God die de Bijbel expliciet aan God toeschrijft.

God is woede en toorn
Voor deze eigenschappen van God is nauwelijks ruimte binnen het huidige christendom, maar ze zijn heel belangrijk. Onze God van licht, liefde en genade is ook een God van woede en toorn. De profeet Nahum beschrijft het als volgt:

Een naijverig God en een wreker is de Here, een wreker is de Here en vol van grimmigheid; een wreker is de Here voor Zijn tegenstanders, en toornen blijft Hij tegen Zijn vijanden. (Nahum 1:2, NBG)

De Heer is boos. Hij is woedend en Hij wreekt zichzelf. Dat is een deel van Gods goddelijke, eeuwige natuur. Als we dit deel weglaten, scheppen we geen compleet beeld van God. Het is beslist een deel van Zijn goddelijke, eeuwige karakter. God is een rechter.

In onze moderne maatschappij zijn we langzamerhand op een punt gekomen dat we vriendelijker worden voor de crimineel dan voor het slachtoffer. Waarom is dat? Omdat we niet veroordelend over willen komen. Waarom willen we dat niet? Ik geloof, omdat we diep in ons hart beseffen, dat als een ander geoordeeld wordt, er ook voor onszelf een oordeel zit aan te komen. Het uitspreken van een oordeel is op onbewust niveau confronterend voor de moderne mens.

God is vergevingsgezind en goed
Het woord dat in de Bijbel wordt vertaald met ‘goedertierenheid’ betekent ‘volhardende liefde’. Toen ik dit bestudeerde, kwam ik tot de slotsom dat Gods goedertierenheid feitelijk ‘Gods verbond-houdende trouw’ omvat. Het duidt aan dat God trouw is aan Zijn verbond met ons – en dit is één van Zijn mooiste eigenschappen.

David bad Psalm 51 op een moment van diepe ongerustheid en wanhoop; zijn ziel lag in de waagschaal. Het was zijn gebed van bekering, nadat zijn zonde met Batséba en de moord op Uria aan het licht was gebracht door de profeet Nathan.

Wees mij genadig o God, naar Uw goedertierenheid, wis mijn overtreding uit naar Uw grote barmhartigheden (vers 2).

Naar Uw goedertierenheid is een verwijzing naar Gods verbondhoudende trouw. David zei eigenlijk: ,,U heeft Uzelf toegewijd om mij te vergeven als ik voldoe aan de voorwaarde van bekering en berouw. Ik doe op die basis een beroep op U.” Het is zo belangrijk om God altijd te naderen op die basis! In vele andere psalmen komt het thema van Gods goedheid en vergevingsgezindheid terug.

Loof de Heer, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid (Zijn trouw aan Zijn verbond) is tot in eeuwigheid (Psalm 106:1).

Vader, het lijkt soms tegenstrijdig, maar U bent zowel de Rechter, die oordeelt, als ook Degene die vergeeft. Dank U wel, dat ik altijd op Uw vergeving kan rekenen als ik tot U kom met bekering en berouw. Ik loof U, omdat U goed bent, Uw trouw is tot in eeuwigheid! Amen.

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…
KENIA
Bid om Gods zegen voor de nieuwe Christelijke radiostations die Dereks onderwijs zullen uitzenden en voor al de nieuwe luisteraars, in het bijzonder voor hen die bij de grens met Somalië wonen en leven onder de dreiging van een aanval door moslims.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email