14 juni: Hoop…

DPM_logo

Thema: De volledige wapenrusting…
________________________________________________________________________

Hoop…

14 juni  

Vandaag wil ik graag een eenvoudige Bijbelse definitie geven van hoop. Hoop is een rustige, constante verwachting van het goede, gebaseerd op de beloften in Gods Woord. Het is in zekere zin een voortdurend optimisme. Die vormt de bescherming voor onze gedachten. Hoop is een positief ingestelde houding, die er altijd voor kiest het beste te zien, en die geen plaats maakt voor depressie, twijfel, zelfmedelijden en bezorgdheid. Er is een heel gegronde reden voor hoop te vinden in Gods Woord, en die staat in Romeinen 8:28:

 

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

 

Als we echt weten dat God alles wat er in ons leven gebeurt, laat meewerken zodat wij er uiteindelijk beter van worden, dan hebben we nooit enige reden tot pessimisme. Iedere situatie wordt dan een reden voor optimisme. Optimisme is de helm van de hoop. Als we die op ons hoofd houden, is ons gedachteleven beschermd tegen al satans subtiele aanvallen van twijfel, ontmoediging, zelfmedelijden, wantrouwen, angst, enz..

 

Toen de Heilige Geest mij liet zien dat hoop de helm is die onze gedachten moet beschermen, predikte Hij in zekere zin tegen me. Plotseling bracht ik een aantal Nieuwtestamentische teksten met elkaar in verband die allemaal gingen over de hoop. Daar wil ik graag een paar voorbeelden van geven. In Romeinen 8:24 staat:

 

In deze hoop zijn we gered… (NBV)

 

Wat betekent dit? Geen hoop, geen redding. Hoop is dus essentieel voor onze redding! Zet hier eens de toestand tegenover van de mensen die niet gered zijn, waarover staat geschreven in Efeziërs 2:12:

 

…dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld….

 

Zonder Christus zijn, is zonder hoop zijn, en zonder God, en dat is de staat waarin verloren mensen zich bevinden. Dat zou nooit de toestand moeten zijn waarin een christen zich bevindt. Als we Christus hebben, dan hebben we hoop, en hebben we God. En het is juist onze taak de boodschap van hoop en redding door te geven.

 

In Kolossenzen 1:27 staat:

 

Hun heeft God willen bekend maken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

 

Het grote mysterie, het geheim van het evangelie, is ‘Christus in jou’ (Andere vertalingen schrijven hier ‘Christus in u’.) Als Christus in je woont, dan heb je hoop. Maar je zou het ook kunnen omkeren: als je geen hoop hebt, dan is het net of Christus niet in je woont. Je bent geen verloren ziel, maar je leeft zonder je redding ook echt te beleven. Hoopvolle, positieve gedachten hebben, is een essentieel onderdeel van je redding.

________________________________________________________________________
Heer Jezus, maak mij elke dag weer vol van het besef dat U mij heeft gered, en dat ik daarom ALTIJD reden heb om hoopvol te zijn. Het is uw genade Heer, die zorgde dat ik niet omgekomen ben, maar Uw barmhartigheden houden nooit op, en daarom zal ik op U hopen! Amen. 
 

DPM Wereldwijd…

14 juni – AZERBEIDJAN

Bid voor de eerste stappen van het zendingswerk in Baku, Azerbeidjan. ‘Leven door Geloof’ is voor het eerst in het Azeri gedrukt, en andere nieuwe projecten worden gepland.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email