14 maart: Wees heilig, want Ik ben heilig

 

 
DPM_logo

 
 
Thema: God vereist heiligheid
________________________________________________________________________

Wees heilig, want Ik ben heilig

14 maart

Niet alleen God zelf is heilig, Hij eist ook heiligheid van Zijn volk. Bij het bestuderen van dit onderwerp zullen we kijken naar een aantal Bijbelgedeelten uit Leviticus, want het thema van het boek Leviticus is heiligheid. Het woord ‘heilig’ komt daar meer dan negentig keer in voor. Ik geef enkele voorbeelden:


Want Ik ben de HEERE, uw God. U moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig. 
(Leviticus 11:44-45)


Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen:  Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. 
(Leviticus 19:2)


Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God. 
(Leviticus 20:7)


U moet heilig voor Mij zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn. 
(Leviticus 20:26)

De Bijbel maakt duidelijk dat de voorwaarde om Gods volk te kunnen zijn, is dat we heilig zijn, zoals Hij heilig is. Deze eigenschap is wat ons onderscheidt en apart zet van alle andere mensen op aarde. Laten we kort kijken naar Leviticus 10:10:

Zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine.

Eén van de belangrijkste thema’s van het boek Leviticus is hoe we onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en onheilig, tussen wat rein is en onrein. In feite was één van de belangrijkste taken van het priesterschap onder de Wet van Mozes, dat ze het volk van God het verschil zouden leren tussen heilig en onheilig. Het falen van het priesterschap hierin was één van de belangrijkste oorzaken van de geestelijke en nationale rampen die Israël troffen.

Ditzelfde principe is ook toepasbaar op de Nieuw-Testamentische bediening. Eén van de grote verantwoordelijkheden van de mensen die in Gods dienst staan, is dat ze de aard van heiligheid onderwijzen, inclusief het maken van onderscheid tussen wat heilig is en onheilig. Waar dit onderwijs niet gegeven wordt, of waar het niet wordt ontvangen, zal vroeg of laat altijd geestelijke rampspoed volgen.

________________________________________________________________________
Vader, ik wil het onderwijs over heiligheid ontvangen. Wilt U mij het onderscheid leren tussen wat heilig is en wat onheilig is – rein en onrein. Ik wil beschikbaar zijn, Heer, als U mij wilt gebruiken om anderen in liefde te mogen leren wat heiligheid is. In Leviticus staat dat U Uw volk heeft afgezonderd om van U te zijn. Wilt U ook mij afzonderen om helemaal van U te zijn.

 

Uit: Heiligheid is geen optie  
Klik hier voor meer info en bestellen 

 

DPM Wereldwijd…

14 maart – AUSTRALIË 

Op de Sydney-conferentie vorig jaar augustus was er 
een oproep gedaan voor de aanschaf van een 10persoons 
bus voor een kerk in een Aboriginal 
gemeenschap in Nieuw Zuid Wales. 
Bid om wijsheid en leiding voor de DPM-Binnenland 
coördinator Graeme, zodat hij het juiste voertuig vindt, 
in goede staat en tegen een goede prijs.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email