14 mei: Tijd en stilte

Thema: Vier vereisten

Tijd en stilte

14 mei

We zijn toe aan de volgende twee vereisten om Gods stem te verstaan, namelijk ‘tijd’ en ‘stilte’. Ook deze twee woorden lijken welhaast verbannen uit onze moderne cultuur. Veel mensen voeren een constant gevecht om aan deze twee zaken toe te komen: tijd en stilte. Toch komen deze begrippen in het boek Psalmen vaak voor, als gesproken wordt over luisteren naar God. In Psalm 46:11 bijvoorbeeld:

 

Wees stil, en weet dat Ik God ben… (NIV)

 

Vanuit de stilte horen we Gods stem. Een alternatieve vertaling van dit vers zegt het volgende: ,,Staak de strijd en erken dat ik God ben” (NBV) en weer een andere zegt: ,,Laat af… (NBG)”. Dit laatste mag je interpreteren als: ,,Laat los, ontspan je, en weet dat Ik God ben”. Als we dit alles samenvoegen lezen we: ,,Wees stil en weet… Staak de strijd en weet… Laat af en weet…”. Wat voor opdracht ligt hier voor jou in? Ik voel me gesommeerd om mijn mond te houden en te ontspannen, en dat kost tijd. Als we de tijd nemen om te wachten op God, dan zullen we Zijn stem vaak verstaan. God spreekt echter niet altijd op het eerste moment dat wij bereid zijn om te luisteren. Psalm 62:2 zegt:

 

Mijn ziel wacht in stilte op God alleen (NASB).

 

Dit zijn overweldigende woorden… Laat ze eens doordringen: ,,Mijn ziel wacht in stilte op God alleen”. Wachten kost tijd. Wachten betekent de tijd nemen voor een ontmoeting met één Persoon: God alleen! In het zesde vers van dezelfde Psalm roept David zijn eigen ziel op tot dit soort wachten:

 

Mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting (NBG).

 

Heb je dat ooit wel eens tegen je eigen ziel gezegd? ,,Mijn ziel, keer je stil tot God”? Wachten in de stilte betekent: Je eigen ziel – dus je wil, je verstand en je gevoel – zwijgt en je neemt een houding aan van aandacht, eerbied, stilte en ontspanning. Ons hart en onze gedachten zijn gericht op God.

Heer, wilt U mij leren om te ontspannen, los te laten wat me bezighoudt, de strijd te staken. Help mij om uw Geest te laten regeren over mijn wil, mijn verstand en mijn gevoel, en daarmee tot in het diepst van mijn wezen te weten: U bent God! Ik geef mijzelf helemaal aan U over en neem tijd om U te ontmoeten. Amen.
 

Bron: Luisteren naar God
(uit de serie: Leren in de stilte)
Ook verkrijgbaar als luisterboek!
Zegeningen uit de Psalmen
Als iemand die jij kent meer wil genieten van de rijkdom uit de Psalmen, maar niet zoveel heeft met overdenkingen op de computer, kijk dan eens naar het boek ‘Zekerheid, Vertrouwen, kracht… en andere zegeningen uit de Psalmen‘. Een prachtig dagboek met ruim 100 overdenkingen om iemand mee te bemoedigen…
Gebed voor DPM Wereldwijd… FILIPPIJNEN

Dereks boeken zijn onlangs uitgedeeld op de ‘Shining Light Christian College and Bible School’ en op verschillende bijeenkomsten van voorgangers. Bid dat allen die dit materiaal hebben ontvangen een sterker fundament van Gods Woord krijgen in hun levens, en doorgaan met groeien in hun kennis van de Heer.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email