14 oktober: Herstel voor de gezinnen

Thema: Zout en licht vanuit je gezin

Herstel voor de gezinnen

14 oktober

Vaak heb ik in mijn predikingen genoemd hoe belangrijk het is dat vaders weer verzoend worden met hun kinderen (zie ook het boek ‘Man en Vader’). Vele malen heb ik gezegd dat heel veel mannen hun verantwoordelijkheid als echtgenoot, als vader en als kerkleider hebben verzaakt. Ze hebben het overgelaten aan de vrouwen – tot hun schaamte! Maar God heeft me laten zien dat de belangrijkste verzoening die eerst moet plaatsvinden, is tussen echtgenoten en hun vrouwen. Dan kunnen en zullen vervolgens ook de kinderen worden teruggebracht.
Wat ik in de afgelopen dagen heb beschreven, is een algemeen principe. Ik weet dat er individuele gebeurtenissen en situaties zijn waar dit niet op kan worden toegepast, zoals bijvoorbeeld gezinnen van alleengaande ouders, die door verlies of door het diepe verdriet van een echtscheiding niet meer de eenheid kunnen vormen die ze zo graag hadden gewild. In het laatste geval geloof ik in de mogelijkheid van herstel van de eenheid, als beide partners zouden willen en dit wonder van God verwachten. Hoe dan ook, ik geloof dat herstelde eenheid in het christelijke gezin het hart, de kern en een belangrijke sleutel is voor geestelijke vernieuwing. Daarom ga ik nu vragen aan echtgenoten die dit lezen, of ze zichzelf en hun huis met Gods hulp opnieuw willen toewijden om een centrum te worden van effectief, verenigd gebed voor hun land.
Durf jij die toewijding te maken? Als jij, als echtgenoot of echtgenote, jezelf op deze manier wilt toewijden, bouw dan als het ware een denkbeeldig altaar van toewijding voor de Heer, door bijvoorbeeld op je knieën te gaan. Door zo’n symbolisch altaar te bouwen, maak je een keuze om jezelf vanaf dit moment toe te wijden om op een nieuwe, effectieve manier te bidden voor goddelijk ingrijpen in het leiderschap van jouw land, waarbij het herstel van het gezin centraal wordt gesteld en het belang van gezonde huwelijken hoge prioriteit krijgt.
 
Hemelse Vader, ik wil voorbede doen voor de echtgenoten en vaders van Nederland, dat zij opstaan in Jezus’ kracht en hun door U bedoelde plaats gaan innemen in hun huwelijk, hun gezin, hun gemeente en de buurt waarin zij wonen. Ik bid ook om uw kracht, zegen en vaderschap voor de duizenden alleengaande moeders in ons land – binnen en buiten de Kerk. Breng herstel in alle gezinnen, Heer, en verbind ze aan Uw Vaderhart, zodat de weg vrij wordt voor geestelijke vernieuwing in ons land. Amen.
Ten slotte, met het volgende gebed wil ik jullie als lezers zegenen met kracht voor de persoonlijke keuze die je zojuist hebt gemaakt:
Vader, in de Naam van de Heer Jezus Christus, kom ik tot U omwille van iedere persoon die dit leest en die deze toewijding wil maken. In Uw kostbare naam Heer Jezus, bid ik voor ieder van hen, dat vanaf dit moment Uw zegen op een nieuwe manier op hen rust. Vader, door een bewuste keuze heeft mijn broer/zus zich vereenzelvigd met Uw doelen voor de wereld en de groei van Uw Koninkrijk in de gezinnen. Op basis hiervan vraag ik U om hen vanaf dit moment te zegenen, om hen op een nieuwe manier met hun partner te verenigen en om hen nieuwe visie, nieuwe toewijding, nieuwe kracht en een nieuw doel te geven.
 
Zegent U het gezin dat zij vertegenwoordigen. Waar pijn of verdriet leeft in de ziel, waar tragedie is of verdeeldheid – waar sommigen verstrooid zijn geraakt of verloren – Heer, ik bid U nu in de Naam van Jezus om herstel van dit gezin en het herstel van de gezinnen in hun land. Amen.

Man & Vader – Dit unieke boek van Derek Prince, waarin hij mannen stimuleert hun door God bedoelde rol voor mannen als liefhebbende echtgenoten en vaders in te nemen vanuit de openbaring van Gods Vaderhart in hun eigen leven, heeft wereldwijd al honderdduizenden mannen gezegend. Het is vanuit DPM Nederland de afgelopen jaren tevens vertaald in alle Oost-Europese talen.

Gebed voor DPM Wereldwijd…
AUSTRALIE
Graeme Hunter, de Indigenous Outreach Coordinator zal vanaf 16 oktober tot 18 oktober meewerken aan een bediening om Tamworth, New South Wales te bezoeken voor een outreach met lokale voorgangers. Bid dat ze samen in eenheid mogen werken voor de inheemse mensen in deze gemeenschap.
De Raad van Toezicht ontmoet elkaar eind oktober. Bid voor het inzicht van de Heer hoe deze mensen geïntroduceerd kunnen worden met Dereks onderwijs, en dat ze steun zullen krijgen voor DPM’s wereldwijde outreaches.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email