15 april: Rekenschap geven

Thema: Onze houding in aanbidding

Rekenschap geven

15 april

Een laatste punt waarmee ik onze studie naar vormen van aanbidding wil afsluiten, is het volgende: Op een dag zal ieder van ons verslag moeten doen aan God: Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God (Romeinen 14:12). Dit is de toekomst voor ons allemaal. ‘Rekenschap geven’ is in de oorsprong een Griekse term die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor financiën. Ieder van ons zal dus als het ware een financieel verslag moeten indienen bij God.

 

God heeft ons geld niet nodig, maar Hij weet dat onze houding ten opzichte van ons geld een graadmeter is van onze werkelijke houding ten opzichte van God zelf. Zoals Jezus zei:

 

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. (Matteüs 6:24)

 

We staan voor een keuze. Als we God dienen, dienen we niet de mammon, de kwade, geestelijke macht die mensen manipuleert door hun hang naar geld. Als onze houding naar God goed is, dan zal dat ook doorwerken in onze houding ten opzichte van geld. Als we ons aan God vasthouden en Hem aanhangen en Hem aanbidden, dan zullen we de mammon verachten; we zullen die slechte, duivelse macht niet ons leven laten dicteren. Heb God lief of de mammon; een derde optie is er niet – en neutraliteit bestaat al helemaal niet.

 

** Maar als we de juiste keuze maken in dit opzicht, en God liefhebben boven geld en bezit, dan mogen we ook rekenen op Zijn belofte van voorziening! Eén van mijn geliefde Bijbelteksten over bezit en geld is 2 Kor. 9:18: En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Of in de ‘Derek Prince-vertaling’ (vanuit mijn achtergrond en opleiding in Grieks en Latijn, heb ik soms ‘eigen vertalingen’ van specifieke Bijbelteksten): God is bij machte alle genade overvloedig te maken in u, zodat u, op alle manieren in alle dingen alles voldoende hebbend, overvloedig kunt zijn in alle goede werken. Weet je het nog? Hier staat vijf keer ‘alle’ en twee keer ‘overvloed’ in één Bijbeltekst. Dat is Gods maatstaf voor Zijn kinderen; daarom is het een wijze beslissing om Hem (ook) te aanbidden met je geld. We zien in deze prachtige tekst ook direct Gods doel met Zijn overvloedige voorziening in ons leven. Namelijk niet ons egoïstische eigenbelang, maar Hij wil dat we overvloed hebben ‘voor elk goed werk’… Zijn doel met het feit dat Hij wil voorzien in overvloed, is dat we alles kunnen doen wat God van ons vraagt om te doen.** (bron: De belofte van voorziening, p.143)

 

Samenvattend wat we de afgelopen periode geleerd hebben: Onze aanbidding – in alle vormen die we besproken hebben – komt alleen God toe. Je kunt mensen prijzen; je kunt mensen bedanken; maar je kunt niemand aanbidden behalve God. Dit is een uniek statement: ,,God, U bent onze God. Wij aanbidden U. We staan niet alleen maar op en zeggen dat we U aanbidden; maar we knielen ook neer, we strekken onze handen naar U uit, we buigen ons neer, we vallen op ons aangezicht en aanbidden U met alles wat we zijn en alles wat we hebben.” Onze God aanbidden is de inzet van ons hele wezen waard.

Hemelse Vader, help mij om voortdurend te blijven groeien in het geloof dat U mijn voorziener bent en dat al mijn bronnen en alle zekerheid die ik nodig heb, alleen te vinden is in U! Ik aanbid U met wie ik ben en ook met alles wat ik heb. Amen.

 


Als je veel meer wilt lezen en leren over alle Bijbelse principes over bezit en geven, lees dan Dereks boek ‘De belofte van voorziening‘.   
DPM Wereldwijd…
 

NEDERLAND

* Bid om een toename van donaties uit dit gebied voor het wereldwijde werk van DPM.

* Bid dat de dagelijkse overdenkingen uit Dereks onderwijs een grote impact hebben op de ontvangers, en dat dezen ze weer doorgeven aan anderen, die zich wellicht ook hiervoor willen inschrijven.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email