15 februari: ‘Een man met onreine lippen’

Weekthema:
‘Heilig, heilig, heilig’
Gisteren lazen we hoe Jesaja de serafim hoorde roepen: Heilig, heilig, heilig. Laten we nu kijken naar Jesaja’s reactie op de heiligheid van de Heer:
Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. (Jesaja 6:5)

 

Jesaja was naar menselijke maatstaven een zeer godvrezende man. Maar deze openbaring van Gods heiligheid maakte dat hij zichzelf plotseling zag in een heel ander licht. Hij besefte hoe ver hij af stond van de standaard van Gods heiligheid en de heiligheid van de hemel. Merk je ook op dat er één specifiek deel was van Jesaja waar hij zich het meest bewust werd van zijn tekortkoming? Welk deel? Zijn lippen – oftewel, zijn woorden. Jacobus 3:2 zegt: Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden.

 

Jesaja werd geconfronteerd met het feit dat hij veel meer heiligheid nodig had dan hij tot op dat punt had ontvangen.

 

Dit is hoe God normaal gesproken ook omgaat met jou en mij. Eerst brengt Hij ons tot een besef van onze tekortkoming, vervolgens openbaart Hij Zijn voorziening voor die tekortkoming. Terwijl we verdergaan met deze studie, zullen we zien dat dit proces ook geldt met betrekking tot heiligheid. Als wij onze tekortkoming erkennen, dan staat God klaar met Zijn voorziening. Zodra Jesaja zijn tekortkoming erkende, kwam Gods voorziening tot hem:

 

Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. (Jesaja 6:6-7)

 

De zonde van Jesaja werd niet vergeven door zijn eigen werken. Het was niet het resultaat van zijn eigen inspanningen. Zijn zonde werd vergeven door de rechtstreekse tussenkomst van God. Die kool van het altaar is een symbool van de Heilige Geest. Het is door de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest dat de mens heilig wordt gemaakt.

Morgen zullen we zien waar de heiliging van Jesaja toe leidde.

Dank U wel, Vader, dat ik mijn tekortkomingen onder ogen mag zien en dat ik ze onder ogen kan zien zonder angst, omdat U al voorzien heeft voor die tekortkoming. Stel een wacht voor mijn lippen Heer, zodat ik niet struikel door negatief of onzuiver spreken. Dank U dat U al heeft voorzien in een oplossing doordat Jezus voor mijn tekortkomingen gestorven is. Ik mag nu delen in Uw heiligheid. Amen.
Waar_het_hart_vol_van_is
In het boekje ‘Waar het hart vol van is’ behandelt Derek Prince zeven ‘ziekten’ van de tong, waaronder roddel, leugen, oeverloos gepraat en kritiek… Uiteraard reikt hij ook zeven Bijbelse ‘medicijnen’ aan voor die ziekten. Een compact boekje dat ook voor jongeren heel toegankelijk is en richtlijnen geeft voor ons spreken.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email