15 januari: Goed, welgevallig, volkomen

 

 
DPM_logo

 
Thema: Jezus’ voorbeeld volgen (4)
_______________________________________________________________________
Goed, welgevallig, volkomen

15 januari

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

 

In het ontdekken van Gods wil, veronderstelt Romeinen 12 volgens mij bovendien een zekere volgorde. Eerst besluit je simpelweg: Gods wil is goed. Dit is meer een daad van gehoorzaamheid; een wilsbesluit dat het goed is om Gods wil te doen. In tweede instantie ontdek je dat het wandelen in gehoorzaamheid aan Gods wil ook aangenaam is – ongeacht de beproeving die dit soms op kan leveren. Soms is je weg zwaar en moeilijk, door de inspanning die je moet leveren, de discipline die je moet opbrengen, of de teleurstelling die je moet doorstaan. Maar toch is het aangenaam om in het centrum van Gods wil te zijn, zelfs als hier soms moeilijke omstandigheden uit voortkomen. En wat meer is, jouw keuze voor Gods wil is voor Hém aangenaam! En blijf je zo je leven met Hem wandelen in gehoorzaamheid, dan ontdek je eindelijk – vaak door het diepe water heen: ,,Heer, uw wil is volmaakt!”

 

Het volledig overgeven van je lichaam in dienst van de Heer, zal uiteindelijk hetzelfde effect hebben als in het leven van Jezus. In zijn leven zagen we vijf resultaten, die jij in jouw leven ook tegemoet kunt zien:

 

1. Er was een bovennatuurlijke lichamelijke verfrissing en herstel. Jezus was niet afhankelijk van zijn eigen kracht, maar kreeg kracht van God de Vader. Dit geldt ook voor jou als je de wil van God doet.

2. Er zag de dingen zuiver. Jezus zag dingen zoals God ze ziet en dit zal ook voor jou gelden als je bent toegewijd aan Gods wil.

3. Je krijgt een juist inschatting en beoordeling van mensen en situaties. Jezus werd niet misleid. Hij zag de mensen zoals ze werkelijk zijn.

4. Jezus werd een bron van leven voor een stervende wereld. Dit geldt ook voor jou en mij als we ervoor kiezen God te dienen.

5. Jezus zei: “Ik heb U op aarde verheerlijkt. Ik heb het werk afgemaakt dat U mij hebt gegeven”. Als jij en ik ons aan God toewijden, zijn wil doen en met heel ons hart zijn werk uitvoeren, dan zullen we net als Jezus God op aarde verheerlijken door wie we zijn en wat we doen.

______________________________________________________________________

Heer, maak dat mijn leven inderdaad een lofzang wordt voor U, waardoor ik U verheerlijk en de zegeningen zal ervaren die gehoorzaamheid aan Uw wil en uw doelen, automatisch uitwerkt. Amen!

Spreek vandaag nog eens de proclamatie uit ‘Ik gehoorzaam Gods Woord’, om zo jezelf te herinneren aan je toewijding en verlangen om voortdurend doordrongen te zijn Gods Waarheid.  
Klik hier voor de serie proclamatiekaarten over Gods Woord.
 

 
Uit het boek: 
Gods wil, mijn levensdoel 

DPM Wereldwijd…

15 januari – CANADA

Bid voor het bestuur, dat de Heer zoekt om Zijn leiding voor 2014.
Bid dat er nog veel  meer deuren open zullen gaan voor de verspreiding van Dereks materiaal in heel Canada.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email