15 juni: Hoop… altaar en anker

DPM_logo

Thema: De volledige wapenrusting…

________________________________________________________________________

Hoop… altaar en anker

15 juni  

In Hebreeën 6:17-20 staan twee prachtige beschrijvingen of beeldspraken voor hoop:

 

Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan.

 

In deze tekst wordt voor de hoop impliciet het beeld gebruikt van een altaar (…toevlucht… om de hoop te grijpen…). Onder het Oude Verbond was het altaar een plaats van bescherming tegen bloedwraak. Als je naar het altaar vluchtte, dan was je veilig. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat als we onder geweldige druk staan, we naar het altaar kunnen vluchten, ons vast kunnen grijpen aan de hoornen van het altaar en ons door niets hoeven laten wegtrekken. Het altaar, zo lezen we in de beeldspraak van bovenstaand Bijbelgedeelte, heet ‘hoop’.

 

De tweede beeldspraak die in dit gedeelte voor ‘hoop’ wordt gebruikt, is die van een anker, dat zich vanuit het tijdelijke vastgrijpt in het eeuwige. Het haakt zich vast in de tegenwoordigheid van God. In deze wereld lijken we op een klein bootje in de zee. Alles om ons heen is tijdelijk, wankel, onbetrouwbaar, veranderlijk. Het ene moment duwt een golf, een gebeurtenis of omstandigheid, ons de ene kant op en het volgende moment deinen we weer in aan andere richting. Er is niets in deze wereld wat ons blijvende zekerheid of stabiliteit kan geven. Als we veiligheid en stabiliteit zoeken, dan hebben we een anker nodig dat vanuit het tijdelijke reikt in het eeuwige, en zich vasthecht aan de Rots der eeuwen. Als we hoop hebben, dan zijn we verankerd. En die hoop is Jezus Christus, de hoop op heerlijkheid die in ons is! Tenslotte lezen we in Hebreeën 10:23:

 

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden….

 

Het kan soms gebeuren dat omstandigheden, situaties of zelfs ideeën of gedachten van mensen ons uit balans kunnen brengen en ons proberen te beroven van onze hoop. Als dat gebeurt, zorg dan dat je je helm van hoop op redding opzet door je blik heel bewust te richten op Jezus, de Rots op wie wij stevig staan… Ben je in nood? Grijp de horens van het altaar! Blijf hopen. Geef de hoop nooit op, wankel niet, wees een optimist. Dat is de bescherming voor je denken.    

________________________________________________________________________

Heer Jezus, U bent mijn voortdurende hoop op heerlijkheid, die samen met mij dwars door moeilijke omstandigheden heengaat. U brengt mij altijd weer terug in Gods tegenwoordigheid! En als ik soms niet meewerk en blijf hangen in hopeloosheid Heer, dank U wel dat U mij steeds weer opraapt en Uw genezing aanbiedt! Amen!

 

________________________________________________________________________

Mocht jij in een situatie zitten dat je inderdaad ‘nieuwe hoop moet scheppen’ en je wilt daarvoor wat concrete stappen, lees dan op onze website het artikel ‘Zeven goede voornemens uit Hebreeën‘, in ‘Bijbelstudies’ onder de categorie ‘Persoonlijke Groei’.

DPM Wereldwijd…

15 juni – FRANKRIJK

Blijf bidden om nieuwe studenten voor Correspondentieschool ‘De Pijlers’ en om volharding voor vroegere en huidige studenten, zodat ze de cursus afronden.

Bid om een veilige en snelle aankomst van alle zendingen Frans materiaal die onderweg zijn naar Afrika. Het kan soms tot drie maanden of langer duren voor ze aankomen!

Bid dat er meer bijdragen binnenkomen via de Franse website. De mensen in Frankrijk hebben nog wat weerstand tegen online geven.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email