15 mei: Geen rekening houden met de schaamte

In Matteüs 27 staat een verslag van wat er gebeurde nadat Jezus in Getsémane werd gearresteerd. Pontius Pilatus had Jezus overgedragen aan de soldaten om hem te kruisigen:
Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op zijn hoofd (hiermee werden de doorns natuurlijk zijn schedel ingeslagen). En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen. Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken (vers 27-31, 35,36).
Jezus werd tot twee keer toe naakt voorgeleid. En zij zaten erbij en bekeken Hem drie uur lang aan de voet van het kruis. De meeste schilderijen van Jezus aan het kruis beelden Hem af met een lendendoek om, maar in werkelijkheid was die er niet; Hij werd naakt tentoongesteld. Zijn schaamte werd dus getoond aan iedereen die passeerde, en Hij werd belachelijk gemaakt.
De brief aan de Hebreeën benadrukt deze waarheid: Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande (de schaamte) veracht (12:2).
Dank U Jezus. Voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat Jezus te schande werd gemaakt voor mij. Hij verdroeg het kruis en verachtte de schande – omdat Hij mijn schaamte droeg, mag ik delen in zijn heerlijkheid. Amen.

Bron: Overcoming guilt, shame and rejection (CD/ DVD)

  In het boek Betaald met bloed

staat uitgebreider beschreven hoe Jezus onze schaamte omruilde voor zijn heerlijkheid, door aan het kruis te sterven en weer op te staan. Dit boek (bijna 300 pag.) beschrijft alle negen omwisselingen en vijf bevrijdingen die plaatsvonden aan Kruis. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan vragen voor groepsgesprek, wat het boek zeer geschikt maakt voor kringen en huisgroepen.

Klik hier voor meer info en bestellen.

 

 

 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email