15 mei: Kom in de stilte van aanbidding

Thema: Vier vereisten

Kom in de stilte van aanbidding

15 mei

Een basishouding van aandacht, eerbied en ontspanning is dus nodig om Gods stem te horen. Daarbij wil ik opmerken dat er geen betere weg is om deze houding te vinden, dan aanbidding. Deze weg wordt prachtig verwoord in Psalm 95: 6-8:

 

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding (opnieuw zien we hier de nadruk op nederigheid om God te ontmoeten), knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem.

 

Ook dit bekende tekstgedeelte waarschuwt ons tegen het verharden van ons hart als we de stem van God willen verstaan. Hoe bereiden we ons hart voor? Zoals het in dit vers omschreven staat: door te aanbidden, ons neer te buigen en voor Hem te knielen. We openen ons hart voor Hem door zijn grootheid, zijn majesteit, zijn soevereiniteit en wijsheid te erkennen. Onze God is een grote God en Hij verdient al ons respect en al onze eerbied.

 

Neem een moment om je aandacht volledig te richten op die grote God en Koning, die al jouw aanbidding waard is.

 

U, mijn God en Koning, wil ik roemen, Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. (Ps. 145:1)

U bent de koning van Israël (Sef. 3:15)

en de koning van vrede. (Jes. 9:5)

U bent de koning der eeuwen, (Ps.145:13)

de koning der koningen en de Heer der heren! (1 Timoteüs 6:15)

 

Bemerk dat als jij je richt op de grootheid van Gods Majesteit, dan worden alle andere dingen klein, dan wordt het stil binnenin je. Dan kom je in de stilte van aanbidding…

 

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik. (Mat.4:10)

Ik aanbid U omdat U mijn redding bent

en mij elke dag draagt. (Ps.68:20)

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart,

heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht. (Markus 12:30)

Ik nader vrijmoedig tot Uw troon van genade (Hebr. 4:16)

en samen met alle engelen van God, roep ik uit:

Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige.

Die was en die is en die komt. (Openb. 4:8)

 

Ten slotte, met een hart dat stil is geworden in Bijbelse aanbidding, staan we nog even stil bij het overweldigende voorrecht dat jij en ik bij God mogen horen – de Almachtige God, de Schepper en Bewaarder van het universum – Hij wil persoonlijk met ons spreken. Vandaag is overal om ons heen respect voor autoriteit aan het afnemen, maar God vraagt nog steeds ons respect, en als we tot Hem komen, moeten we dat doen met eerbied voor wie Hij is. Die eerbied uiten we door aanbidding, door ons te vernederen voor Hem. We knielen voor Hem en erkennen zijn grootheid door ons hart voor Hem te openen. Dus als je van God wilt horen, benader Hem dan met een hart van aanbidding.

 Heer mijn God, wat kan ik vandaag anders zeggen dan samen met de engelen roepen: Heilig, heilig, heilig bent U, Heer God, de Almachtige. Laat mij elke dag verblijven in de stilte van aanbidding voor U Heer! Amen.
 

Bron: Luisteren naar God
(uit de serie: Leren in de stilte)
Ook verkrijgbaar als luisterboek!

De Bijbelteksten over Lofprijs voor de Koning en Aanbidding die in de overdenking van vandaag zijn verwerkt, zijn afkomstig uit de gelijknamige proclamaties, die je kunt vinden op onze website en die ook als kaart verkrijgbaar zijn.

Gebed voor DPM Wereldwijd… SYRIË

  • Syrië is verwoest door een oorlog die de halve bevolking gedwongen heeft hun huizen te verlaten. De mensen zijn wanhopig in elke zin. Bid dat de DPM-medewerkers effectieve manieren vinden om Gods liefde en woorden van troost te delen, en om gelegenheden voor het verspreiden van Dereks onderwijs onder de juiste mensen.
  • In Verander de geschiedenis door bidden en vasten benadrukt Derek de noodzaak om te bidden voor de leiders van een land. Bid dat de leiders achter deze oorlog tot de Heer komen en een eind maken aan dit verschrikkelijke geweld.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email