15 oktober: Geloof is in beweging

DPM_logo

Thema: Radicale gehoorzaamheid… 

Geloof is in beweging      

leaf-macro.jpg

15 oktober

We gaan verder met het verhaal van Abraham. Romeinen 4 spreekt over de geloofsstappen van onze aartsvader Abraham. In de loop van jaren is me heel duidelijk geworden dat geloof geen statische, passieve houding is. Geloof zit niet in de kerkbank met de overtuiging: ,,Zo, nu ben ik er.” Geloof is een wandel, een voortdurende beweging waarin de ene stap de andere opvolgt. Abraham wordt beschreven als de ‘vader van ons allen, die geloven’ – indien we wandelen in de voetstappen van zijn geloof (Romeinen 4:12). Abrahams geloof groeide. Als je begint bij Genesis 12 en doorleest tot Genesis 22, dan zie je dat Abraham steeds grotere stappen in geloof nam. In hoofdstuk 22 kwam zijn geloof tot de grote climax. De stap die hij hier deed, zou hij in hoofdstuk 12 nooit hebben kunnen doen. Zijn geloof bereikte dat hoogtepunt doordat hij iedere keer gehoorzaamde als God zei: ,,Ga”. Iedere keer als God hem een uitdaging voorhield, nam hij die aan. Op die manier werd zijn geloof geleidelijk opgebouwd. Jakobus zegt in zijn brief: …dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dit geloof pas volkomen werd uit de werken. (Jakobus 2:22)

 

Geloof is altijd het beginpunt. Er kan geen ander startpunt zijn. Als geloof eenmaal tot leven is gekomen, dan wordt het vervolgens uitgewerkt in opeenvolgende tests en beproevingen. Geloof beantwoordt deze beproevingen met bijpassende daden van gehoorzaamheid. Iedere daad van gehoorzaamheid ontwikkelt en versterkt het geloof en bereidt de gelovige op die manier voor op de volgende test. Tenslotte, door een hele serie van zulke beproevingen en daden van gehoorzaamheid, wordt het geloof volwassen of volmaakt.

 

Geloof is dus nooit statisch. Het is geen houding of positie. Eerder is het een voortgaande wandel die we stap voor stap gaan. Iedere stap ontspringt in onze persoonlijke relatie met God. Om deze reden kunnen we geen allesomvattende regels vaststellen hoe iedere gelovige behoort te handelen. Verschillende gelovigen bevinden zich in verschillende stadia van hun geloofswandel. Een gelovige die vele jaren in het geloof wandelt, hoort verder op de weg te zijn dan een pasbekeerde. Wat God van een volwassen gelovige verlangt, verschilt van wat Hij vraagt van iemand die pas bekeerd is. Dit maakt overigens van de eerstgenoemde geen ‘betere christen’, er bestaan namelijk geen ‘betere’ of ‘slechtere’ christenen. In mijn persoonlijke geloofswandel moet ik de stap nemen die mijn relatie met God op dat moment tot uitdrukking brengt.

Vader, dank U wel dat U met mij op weg gaat en dat ik met U voortdurend in beweging mag zijn. U vraagt nooit te moeilijke stappen van mij, maar ik mag in gehoorzaamheid groeien en wandelen in geloof. Wilt U mijn ogen openen voor de volgende stap die U van mij vraagt?
 

Uit de boekjes: Overgave en Leven door geloof

DPM Wereldwijd…

15 oktober – NIGERIA

De vertaling van het eerste Derek Prince boek in het Yoruba (een taal in zuidwest Nigeria) is begonnen. Bid om bescherming voor de vertaler die werkt aan ‘Pulling Down Strongholds’ (Het slechten van bolwerken).

Bid ook dat de onderwijsmaterialen in deze taal een grote bron van zegen en toerusting worden voor de Yoruba sprekende kerk.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email