15 september: Geen genoegen met minder

DPM_logo

Thema: Het beste van God

Geen genoegen met minder

15 september

Gisteren lazen we hoe God dacht over de onverschilligheid van Ezau, die zijn eerstgeboorterecht niet op waarde schatte. Laten we vandaag eens naar de andere kant kijken, naar Jakobs houding tegenover wat God aanbood. Daarvoor noem ik een belangrijk voorval. Jakob was op de terugweg naar zijn eigen land, toen hij ’s nachts een man tegenkwam, die een engel of boodschapper was van God. Zoals je je zult herinneren, heeft hij de hele nacht met deze man gevochten. Dit is typerend voor Jakob. Hij was een vechter; hij was altijd aan het strijden om nummer één te zijn.

 

Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad kwam. En toen Hij zag dat Hij niet van hem kon winnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat Jakobs heup ontwricht werd, toen Hij met hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij zei tegen hem: Hoe is uw naam? En hij antwoordde: Jakob! Toen zei Hij: U zult voortaan niet meer Jakob heten, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen. (Genesis 32:24-28)

 

De betekenis van ‘Israël’ zoals het hier staat, is ‘strijdend met God’. Hoe typerend! Jakob was een vechter, een worstelaar.

 

Hij kende één sleutelprincipe: hij wilde het beste van God. Hij zei tegen deze engel: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent… (vers 26). Ik geloof dat dit de sleutel was waarom God voorkeur had voor Jakob. God zag niet de gebreken in Jakobs karakter door de vingers; God verhult nooit iemands karakterfouten. Maar omdat Jakob niet met minder genoegen wilde nemen dan het beste van God, kon God hem stap voor stap veranderen en hem maken tot de man die Hij bedoeld had. De voorwaarde en het uitgangspunt, was het feit dat Jakob geen genoegen nam met minder dan het beste van God.

 

Wil jij dezelfde beslissing nemen, helemaal te gaan voor het beste van God?

Vader, ik kies ervoor om helemaal te gaan voor het beste van U. Ik zal ervoor strijden, en niet opgeven om te zoeken naar meer van U. Wilt U mij helpen om te volharden in het gehoorzamen aan Uw Woord en het ontvangen van alles wat U beloofd heeft in Uw Woord, door geloof. Zegen ook Uw volk Israël, met het zicht op Uw beloften, dwars door alle strijd en moeite heen. Amen.

Lees vandaag een proclamatie om Israël te zegenen met troost, en zicht op Gods eeuwigdurende beloften. Deze week is overigens de internetcursus Beloofd Land van start gegaan. Klik hier om alsnog in te stromen.

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan. (1)

Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang Sion! Laat de moed niet zinken!’ De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is een held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. (2)

Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. (3)

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’

Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: De HEER keert terug naar Sion. Ik ben in jullie midden, Ik ben heilig, Ik zal niet meer in woede ontsteken. (4)

Opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal Hij Jeruzalem uitverkiezen. (5)

  1. Jesaja 40:1,2
  2. Sefanja 3:16-18
  3. Jesaja 52:7-9
  4. Hosea 11:8b-9
  5. Zacharia 1:17b
DPM Wereldwijd…

15 september – FRANKRIJK

Bid om wijsheid en bekwaamheid voor de drukkers en grafisch ontwerpers, en dat het hele technische gebeuren goed verloopt.

Blijf bidden voor de huidige studenten van Correspondentieschool ‘De Pijlers’; bid ook dat nieuwe studenten zich inschrijven en dat de studenten die om een of andere reden gestopt zijn, de cursus af gaan maken.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email