16 augustus: God van verleden, heden en toekomst…

Thema: Eeuwig, alwetend, alomtegenwoordig

God van verleden, heden en toekomst…   

16 augustus 

We gaan verder met onze studie naar aspecten van de derde persoon van de Godheid – de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft drie heel belangrijke eigenschappen. Hij is eeuwig, Hij is alwetend en Hij is alomtegenwoordig. Komende dagen zullen we deze unieke eigenschappen belichten.

Aan het eind van één van de eerste pinksterdiensten die ik bijwoonde, vroeg de voorganger aan mij: ,,Geloof je dat je een zondaar bent?” Ik was in die tijd net afgestudeerd als filosoof en had aan de Universiteit van Cambridge een verhandeling geschreven over definities. Onmiddellijk bedacht ik me welke definities ik allemaal kende van het woord ‘zondaar’ en volgens mij was iedere definitie die ik kende, zonder uitzondering op mij van toepassing! Dus volmondig antwoordde ik: ,,Ja, ik geloof dat ik een zondaar ben!”

Daarna vroeg de voorganger mij: ,,Geloof je dat Christus voor je zonden gestorven is?” Ik dacht even na over deze vraag en antwoordde: ,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet begrijp wat de dood van Jezus Christus, negentien eeuwen geleden, te maken heeft met de zonden die ik in mijn leven begaan heb.” De voorganger ging wijselijk niet met me in discussie, maar ik weet zeker dat hij voor me is gaan bidden. Want slechts een paar dagen later had ik een ingrijpende ontmoeting met de Here Jezus Christus, die mijn hele levensloop radicaal veranderde. De Bijbel werd van het ene op het andere moment een levend, betekenisvol boek voor mij.

Enige tijd later las ik in Hebreeën 9:14 dat Christus Zichzelf door de eeuwige Geest als een smetteloos offer aan God gebracht heeft. Plotseling besefte ik het belang van het woord ‘eeuwig’. Het betekent veel meer dan ‘het duurt heel lang’. Het duidt op iets wat het begrip ‘tijd’ overstijgt. Iets wat grenzeloos is. ‘Eeuwig’ strekt zich uit over verleden, heden en toekomst.

Toen Jezus Zichzelf offerde aan het Kruis, bleef de betekenis van Zijn offer niet beperkt tot de tijd dat Hij op aarde was. De verzoening door Zijn offer omvat de zonden van iedereen, van welke tijd dan ook – in verleden, het nu en de toekomst. Hij stierf daarmee dus ook voor de zonden die ik negentien eeuwen later zou begaan.

Het Griekse bijvoeglijk naamwoord ‘eeuwig’ heeft een heel diepe betekenis. Het komt van het zelfstandig naamwoord ‘aion’. Een ‘aion’ is een begrip om tijd aan te duiden en het komt in verschillende uitdrukkingen voor, onder meer in de volgende vertalingen:

Hebreeën 7:24: in eeuwigheid (in het Engels: for the age, dat wil zeggen: voor de duur van dit tijdperk.)

Judas 25: vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden. (NBG)

Galaten 1:5: in alle eeuwigheid

De Engelse en Nederlandse vertalingen van het woord ‘eeuwig’ kunnen niet de diepgang uitdrukken die in de oorspronkelijke Griekse versie naar voren komt. Deze en soortgelijke uitdrukkingen boe-zemen mij altijd groot ontzag in. Ik voel me dan als een druppeltje boven een bodemloze afgrond. Mijn verstand kan onmogelijk bevatten dat er een eeuwigheid zou zijn die bestaat uit verschillende eeuwigheden, en al helemaal niet dat die eeuwigheden op hun beurt weer een eeuwigheid vormen. Toch strekt de Heilige Geest Zich over deze perioden uit, van het onmetelijke verleden naar de onmetelijke toekomst. Ik begin opnieuw te begrijpen dat God in de hemel voortdurend aanbeden wordt als de Almachtige, Die was (eeuwig), Die is, en Die komt! (Openbaringen 4:8).

God in de hemel, dank U voor de vergeving van mijn zonden, die voor eens en altijd bewerkt is door Jezus’ offer aan het Kruis. Dank U dat Uw eeuwige Geest ook in mij is; daardoor aanbid ik U als de Almachtige, Die was, Die is, en die komt! Amen.  

 

Spreek vandaag de proclamatie uit ‘Wie is de Heilige Geest?’:

 

De Geest van God heeft mij gemaakt
en de adem van de Almachtige doet mij leven. (1)

God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwing door de Heilige Geest,
die Hij rijkelijk over mij heeft uitgestort
door Jezus Christus, mijn Heiland. (2)

U bent de Geest van de waarheid,
U bent de Trooster, (3)
U bent de Geest van de Heer. U bent de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van raad en kracht,
de Geest van kennis en vreze des Heren. (4)
U bent de Geest van genade (5)
en het onderpand van mijn erfenis. (6)

U geeft leven en vrede. (7)
U geeft mij rust. (8)
U doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God (9)
en U zult altijd Jezus verheerlijken. (10)

  1. Job 33:4
  2. Titus 3:5-6
  3. Johannes 14:16-17
  4. Jesaja 11:2
  5. Zacharia 12:10
  6. Efeze 1:14
  7. Romeinen 8:6
  8. Jesaja 63:14
  9. 1 Korinthe 2:10
  10. Johannes 16:14

(Ook verkrijgbaar als kaart, klik hier voor informatie)

 

Uit: Wie is de Heilige Geest?  Dit is ook één van de basisboekjes voor de internetcursus Leven met de Heilige Geest, die vanaf 27 van start gaat.

DPM Wereldwijd…
 
China
Het heeft veel strijd gekost om Dereks audio- en gescheven onderwijsmateriaal beschikbaar te kunnen stellen op Android en iphone apps. Maar na verschillende aanvankelijke afwijzigen door een bekende maatschappij is de iphone app nu klaar en in gebruik.En hoewel er bij de Android nog een probleem moet worden opgelost, is die ook bijna klaar. Bid om een complete doorbraak en om een ruime toegankelijkheid tot Dereks materialen voor de miljoenen smartphone gebruikers in China.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email