16 december: Gods wil vervullen

 

 
DPM_logo

Weektekst:

Ik zal mijn dankbaarheid tonen

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en godsvrucht.
(Hebreeën 12:28)

Gods wil vervullen

16 december

Dankbaarheid is een manier om de vrede van Christus in ons hart uit te drukken – een uiting van het Woord van Christus dat rijkelijk in ons is. Dankzegging is een principe dat ons in alles wat we doen zou moeten leiden (zie Kolossenzen 3:15-17). Laten we drie korte maar belangrijke teksten doornemen, te beginnen met 1 Thessalonicenzen 5:16-18: Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Hier zie we drie eenvoudige instructies: 1. Je altijd verblijden; 2. bidden zonder ophouden; 3. God in alles danken. Over dat danken concludeert Paulus: Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Als we God niet danken, dan vervullen we zijn wil niet. Dan zijn we dus buiten zijn wil. Het is heel belangrijk dat te beseffen.

Het tweede vers over dankzegging beschrijft dat dankbaarheid een essentiële uiting is van de volheid van de Geest. Paulus schreef: Blus de Geest niet uit. En dit is wat hij schrijft in Efeze 5:17,18: Wees daarom niet onverstandig, o maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.

Paulus beschrijft hier een positief en een negatief begrip over de wil van God. Als we deze waarheden over Gods wil niet begrijpen, dan zijn we dom. Iedere vermaning is van gelijke waarde. Het is verkeerd voor een christen om dronken te worden, maar het is net zo verkeerd om niet vervuld te zijn met de Heilige Geest. Vaak richten we ons veel meer op de dingen die we niet mogen doen – onszelf niet zo volgieten met wijn dat we er dronken van worden – maar we vergeten wat we wél moeten doen – ons laten vervullen met de Heilige Geest. Die vervulling is noodzakelijk.

Dank U Heer voor alles wat U voor me heeft gedaan. Ik proclameer dat door dank te zeggen, ik de wil van God doe en uiting geef aan de volheid van de Geest in mij. Ik zal mijn dankbaarheid tonen. Amen.

Bron: Thanksgiving (CD)

Uit het boek: Gods levende woord 
 
Nu weer verkrijgbaar als herziene herdruk!
 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email