16 december – Op de dag van de strijd

Woord uit het Woord – dag 85

Uw volk staat klaar op de dag dat U ten strijde trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot U de dauw van Uw jeugd. (Psalm 110:3 NBV)

Bedenk dat God de God van de strijd is. Hij is een man van de oorlog; Hij wordt genoemd: ‘Here der heerscharen’, dat is de Heer van de strijdkrachten, van hemelse legers. In het Oude Testament verscheen de Heer aan Jozua als de bevelhebber van het leger van de Heer.

Vandaag verzamelt God Zijn leger. De Bijbel maakt duidelijk dat het huidige tijdperk zal eindigen met een enorm conflict tussen de legerscharen van God en die van satan. En God verzamelt nu Zijn leger.

Het vers zegt: ‘Uw volk staat klaar op de dag dat U ten strijde trekt’. Letterlijk staat er dat het volk zich vrijwillig aanbiedt voor de strijd. God wil niet dat wij Hem ‘iets’ geven. Hij wil dat wij onszélf aan Hem geven – niet onze talenten, onze tijd of onze kracht, maar puur onszelf… We moeten onszelf vrijwillig aan Hem aanbieden.

‘Uit de schoot van de dageraad komt tot U de dauw van Uw jeugd’. God verzamelt vandaag een leger van jonge mensen. Ze worden als het ware geboren zoals de dauw geboren wordt uit het donker. Vanuit de duisternis van het verleden komt een nieuwe dag te voorschijn – een dag van geboorte, een dag van strijd, een dag waarop jonge mensen worden opgeroepen tot het leger van God. Niet om God ‘iets’ te offeren, maar om zichzelf aan God te offeren, om zichzelf Hem vrijwillig aan te bieden op de dag dat Hij ten strijde trekt.

Machtige Heer, God van de hemelse legers, vandaag geef ik mijzelf opnieuw aan U, om krachtig ten strijde te trekken voor Uw Koninkrijk. Dank U dat U de Heer der heerscharen bent, de machtige van Israël – en dat ik sterk mag staan in de kracht van Uw macht! Amen.

 

DPM Wereldwijd
NEDERLAND
• Bid om een ruime verspreiding en acceptatie van het nieuwe boekje Het laatste bevel van Christus, dat de Kerk oproept tot evangelisatie en toewijding aan Gods roepstem.
• Bid om een geslaagde uitgave van Strijdorders; hierin zullen vragen voor groepsstudie worden opgenomen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email