16 februari: …op basis van wie Jezus is

 

DPM_logo

 
Thema: Basisvoorwaarden voor verhoord gebed- 3. Bid in de Naam van Jezus
__________________________________________________________________________

…op basis van wie Jezus is

16 februari

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in mijn Naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden (Johannes 16:23,24)

Gisteren hebben we het eerste aspect van het bidden in de Naam van Jezus behandeld: We mogen tot God naderen op basis van wat Jezus voor onsheeft gedaan.

De tweede waarheid die besloten ligt in dit vers over het bidden in de Naam van Jezus, is dat we naderen op basis van wie Jezus is, niet wie wij zijn.

De schrijver van Hebreeën zegt dat we komen voor de Vader met Jezus als onze grote Hogepriester:

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,…. en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. (Hebreeën 10:19,21,22)

Johannes schreef: Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige (1 Johannes 2:1).  Het woord dat vertaald is met ‘voorspraak’ betekent letterlijk: iemand die erbij geroepen is om ons te helpen en onze zaak voor ons te bepleiten. In het Engels is dit woord vertaald met ‘advocaat’.

Als we naderen in de Naam van Jezus, dan komen we tot God met Jezus als onze Hogepriester en onze advocaat. Als onze Hogepriester offert Hij onze gebeden aan God in ons belang, en omdat ze zijn geofferd door Jezus, weten we dat ze God bereiken. Als onze advocaat spreekt Hij rechtstreeks tot God in ons belang. Hij bepleit onze zaak beter dan we ooit zelf zouden kunnen doen. Als we fouten en vergissingen maken, of zelfs zondigen, dan hoeven we niet van God weg te blijven en ons te schamen. We kunnen vrij tot God naderen vanwege Jezus.

__________________________________________________________________________
Dank u vader, dat ik tot U mag naderen om wie Jezus is. Hij is mijn priester, die mijn offers naar U brengt. Hij pleit voor mij als mijn advocaat. Zijn bloed pleit mij vrij, zodat ik vrij tot U mag naderen. Dank u, voor het geweldige voorrecht dat ik mag bidden in Jezus’ Naam.
Leer_bidden

 
Uit het boek: 
Leer bidden

DPM Wereldwijd…

16 februari – KUWAIT
Bid de Heer om gunst en een positieve ontvangst wanneer het werk van DPM aan de kerk in Kuwait wordt bekendgemaakt.
Bid dat we contact kunnen maken met gelovigen die de visie en de wens hebben om het werk van DPM in het Midden Oosten te ondersteunen.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email