16 juni: Gebed heeft geweldig effect!

Thema: Strijd van engelen
Misschien verbaast het je dat in het bijbelgedeelte uit Daniël expliciet aardrijkskundige namen zoals Perzië (het huidige Iran) en Griekenland genoemd worden. Mag ik je dan herinneren aan het historische feit dat vier grote, heidense imperia erin zijn geslaagd Israël en de stad Jeruzalem te onderdrukken, ongeveer vanaf de vijfde eeuw voor Christus. Dat waren Babylon, Perzië, Griekenland en Rome. Perzië en Griekenland waren belangrijk, omdat dit ten tijde van dit verhaal de twee belangrijkste heidense imperia waren.
Uit deze schriftgedeelten in Daniël leren we dat de geestelijke strijd zich afspeelt rond Gods volk en Gods doeleinden. Dit geldt vandaag nog steeds zo. Waar Gods volk ook is, en waar Gods bedoelingen worden uitgewerkt, daar is de geestelijke strijd het meest heftig. In onze dagen zijn naar mijn mening opnieuw Israël en Jeruzalem het centrum van het universele geestelijke conflict.
Het effect van Daniëls gebeden is ontzagwekkend. Toen Daniël op aarde begon te bidden, kwam de hele hemel in beweging, zowel de engelen van God als de engelen van satan. Dit leert ons een belangrijke les over wat gebed teweeg kan brengen. Ook ben ik onder de indruk van het feit dat Gods engelen blijkbaar de hulp van Daniëls gebeden nodig hadden om door de vijandelijke linies heen te kunnen breken en hun missie te kunnen volbrengen. Nogmaals, wat een geweldig effect heeft de daad van gebed!
Voor ieder die zich rekent tot Gods volk, ieder die in Jezus Christus hoort bij Zijn kinderen, bestaat er geen neutraal gebed. Of we het nu willen of niet, we zijn hoe dan ook betrokken in het universele geestelijke conflict dat de hele aarde omspant. En ons gebed speelt een krachtige en belangrijke rol in de volvoering van Gods plannen. Laten we geestelijk groeien in geloof en de kracht van gebed aanwenden, voor de vrede van Jeruzalem, maar ook voor de vrede van God in jouw en mijn leven en omgeving…
Vader, dank U dat ik mag groeien in inzicht over Uw plannen met Uw volk, zowel het Joodse volk wereldwijd, als Uw Gemeente, die zich in gebed mag scharen achter Uw plannen. Ik vraag U dat U voorbidders doet opstaan wereldwijd, om de volken bekend te maken met Uw almacht, Uw redding en Uw eeuwige verbondstrouw. Amen.
Vandaag is een goed moment om de proclamatie ‘De Grote Opdracht’ uit te spreken, bidden en beseffend dat de hele aarde vol zal zijn van de kennis van God!
Uit: Geestelijke strijd
DPM Wereldwijd
NIEUW ZEELAND
  • Barry, bestuurslid van DPM-Nieuw Zeeland, bezoekt elke maand een gevangenis en geeft momenteel onderwijs uit Dereks boek Het kruis, je kunt er niet omheen.
  • Bid om Gods zalving voor Barry, de pastors en de anderen die het goede nieuws delen met de gevangenen.
  • Bid dat de gedetineerden reageren op het onderwijs, en dat velen tot redding komen.
  • Bid om gelegenheden voor hen die christen zijn dat ze hun geloof en dat wat ze leren kunnen delen.
  • Bid dat velen de boeken, onderwijsbrieven en proclamatiekaarten die ze krijgen, zullen lezen en toepassen wat ze ervan leren.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email