16 mei: In Christus ben ik waardevol

   
   
   
 
DPM_logo

 
Thema: Ruimte maken voor Gods genade 
________________________________________________________________________

In Christus ben ik waardevol       

16 mei 

Nadenkend over het thema ‘roemen’, is het goed een aantal woorden van Paulus te lezen uit het prachtige eerste hoofdstuk van Efeze:

 

Hij heeft ons tevoren voorbestemd om tot zijn kinderen aangenomen (geadopteerd) te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (vers 5,6)

 

Hieruit leren we dat alles wat God in ons doet, als ultiem doel heeft dat we de heerlijkheid van Zijn genade prijzen. Een aantal verzen later komen we dezelfde nadruk tegen:

 

In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe tevoren bestemd waren, naar het voornemen van Hem die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, om tot lof van Zijn heerlijkheid te zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden (vers 11,12).

 

En in Efeze 2:4-7:

 

Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons mede opgewekt en mede in de hemel gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

 

Vind je dit geen adembenemende uitspraak? God neemt het laagste, datgene wat het minst waard is, het zwakste, en hij stort er Zijn genade over uit. Hij transformeert het, laat het opstaan met Christus, en laat het samen met Christus plaatsnemen in de hemel. En het doel is om door alle eeuwigheid de onovertroffen rijkdom van zijn genade te tonen – die wordt geuit in zijn liefde en vriendelijkheid naar ons. En dat zal het onderwerp zijn waarover in de hemel wordt gesproken. De rijkdom van Gods genade. Onvoorstelbaar! God neemt het laagste en maakt het tot het hoogste. Maar wel zo dat alle eer zal uitgaan naar zijn genade, en niet naar onszelf. Gods genade is er altijd voor zijn heerlijkheid.

Dit eerste hoofdstuk van Efeze is zo rijk, en leert ons zoveel over wie jij en ik mogen zijn in Christus. Gods genade vestigt onze identiteit als kinderen van de allerhoogste God, gekocht door Jezus’ bloed, waardoor we geweldige, heerlijke gaven hebben ontvangen en verzegeld zijn met de beloofde Heilige Geest van God zelf! (zie Efeze 1:13 en 14) Als we dat echt ten volle begrijpen, dan roemen we in niets anders meer dan in Gods genade!

________________________________________________________________________

Lieve Heer Jezus, dank U wel dat mijn identiteit niet ligt in wat ik kan doen, niet in wat ik heb of in wie ik ben van mezelf… Nee, al mijn waarde en identiteit ligt in U Heer Jezus. Daar ben ik zo dankbaar voor! Wilt U mij hier vaak aan herinneren? Dank U wel!

 

________________________________________________________________________
De proclamatiekaart In Christus ben ik waardevol is onderdeel van een serie van vijf kaarten, die onze identiteit als kinderen van God bevestigen en bouwen vanuit de rijkdom van Gods Woord. Spreek deze proclamatie vandaag eens uit, als toepassing van deze overdenking…

 
DPM Wereldwijd…

 

16 mei – NAURU

Dereks radioprogramma’s worden nu uitgezonden over deze eilandnatie in de zuidelijke Stille Oceaan. Bid dat het volgende zendingsinitiatief, het importeren en verspreiden van Dereks boeken, een succes zal worden. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email