16 oktober – Open voor God

Woord uit het Woord – dag 24
Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander. (Psalm 18:26-27 NBG)
Hier lezen we een diepe en blijvende waarheid: de manier waarop wij met God omgaan, is dezelfde als de manier waarop God op Zijn beurt met ons omgaat. Als wij Hem trouw zijn, is Hij ten opzichte van ons meer dan trouw.
Persoonlijk kan ik getuigen dat ik dit heb ervaren tijdens de vele jaren waarin ik met God wandel. God is getrouw. Hij beloont zelfs de kleinste blijk van trouw. Hij gaat nooit voorbij aan ook maar het geringste wat wij doen in oprechte trouw en gehoorzaamheid.
Jegens de getrouwe toont God Zich getrouw. Jegens de onberispelijke toont God Zich onberispelijk. Als wij rein en oprecht zijn in onze wandel met Hem, zal Hij dat naar ons toe ook zijn. Als wij rein zijn, zal Hij rein zijn ten opzichte van ons – en dat op een veel hoger niveau dan wij ooit kunnen bereiken. Maar de manier waarop wij in relatie staan met Hem, bepaalt de manier waarop Hij in relatie staat met ons.
En dan lezen we die waarschuwende woorden: ‘… jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander’. Ik heb weleens mensen ontmoet die dachten God te kunnen misleiden. Die dachten dat ze God zand in de ogen konden strooien, en ergens mee weg konden komen. Ze waren erg ingenomen met hun eigen sluwheid en gewiekstheid.
Maar bij dezen ben je  gewaarschuwd: God is veel slimmer dan jij. Pas op! Probeer niet om God te slim af te zijn, want het lukt je niet.

Vader, dank U dat ik mij met alles wat ik heb en wie ik ben, aan U mag overgeven en U vertrouwen in alles. Ik stel me voortdurend voor U open, zodat ik met mijn leven en handelen Uw naam voortdurend verheerlijk. Amen.

 

DPM Wereldwijd
AUSTRALIË
Op 27 oktober wordt een DPM-conferentie gehouden, als pastor Andrew White naar Australië komt om te delen over Gods hart voor het Midden-Oosten. Andrew staat bekend als de ‘Vicaris van Baghad’ door zijn tijd als voorganger van de gemeente St. George Baghdad in turbulente tijden. Bid om een goede gezondheid en een veilige reis voor hem, een goede opkomst en een goede verkoop van Dereks materiaal dat verkrijgbaar zal zijn.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email