17 april: Meetsnoer en paslood

Thema: Genade en gerechtigheid komen uit dezelfde bron
Eerder in deze serie overdenkingen zagen we dat er twee manieren zijn om door God gerechtvaardigd te worden: de wet of Christus. In Johannes 1:17 wordt dit heel duidelijk onder woorden gebracht:
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
De wet vereist werken. Jezus biedt genade aan. Deze beide wegen bestaan uitsluitend los van elkaar en we moeten kiezen tussen de ene of de andere. We kunnen geen gerechtigheid ontvangen door een beetje genade en een beetje werken. Dat is niet aanvaardbaar, want de wet vereist volkomen gehoorzaamheid aan de hele wet; je hele leven lang. Het enige alternatief is de weg van genade, die alleen door Jezus Christus tot ons komt. We zien hierin de twee kanten van Gods natuur, die zijn als de twee zijden van een munt. De profeet Jesaja verwoordt in Jesaja 45:21 deze twee kanten:
En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. (NBG)
Aan de ene kant is God rechtvaardig, en aan de andere kant is Hij een verlosser. Rechtvaardigheid heeft te maken met de wet en vereist werken. De verlossende kant van God heeft te maken met genade, en vereist geloof.
Het is belangrijk om het begrip ‘rechtvaardigheid’ of ‘gerechtigheid’ goed te begrijpen. Onze hedendaagse samenleving is daar nogal verward over. Door een misplaatst sentimenteel gevoel, of vreemde interpretatie van ‘gerechtigheid’, lijkt men te denken dat rechtvaardigheid inhoudt dat je misdadigers zoveel mogelijk spaart en op vrije voeten houdt. Daardoor wordt het juist moeilijker voor het slachtoffer dan voor de dader. Velen zullen met me eens zijn: dat is geen ware gerechtigheid. Gerechtigheid is heel duidelijk en toepasbaar. Het doet twee dingen: Het beloont en beschermt de rechtvaardige, en het straft de zondaar en de wetsovertreder. Dus net als God zelf heeft ook gerechtigheid twee kanten: belonen en bestraffen.
Nu is gerechtigheid Gods ultieme, enige standaard. In Jesaja 28:17 zegt Hij:
Ik stel het recht tot meetsnoer, en de gerechtigheid tot paslood.
Deze vergelijking komt uit de bouwwereld. Een meetsnoer en een paslood zijn al sinds mensenheugenis twee onmisbare zaken voor een bouwvakker. Het meetsnoer meet afstand, en het paslood of de waterpas meet of iets absoluut horizontaal of verticaal is of niet. Gods gerechtigheid is precies zo! Het is een vastgestelde maatstaf, een objectief, vast gegeven. Of iemand nu Jood is of Griek, katholiek of protestant, blank of bruin; Gods gerechtigheid kent dezelfde standaard. God kent geen verschillende standaarden van rechtvaardigheid. Hij meet iedereen met hetzelfde meetsnoer en beoordeelt ieder leven met hetzelfde paslood.
Stel je voor dat de breedte van een muur 12 centimeter moet zijn, maar volgens het meetsnoer is hij 11,5 centimeter. Dan zou je kunnen zeggen: ,,Ach, hij is bijna 12 centimeter, dat moet goed genoeg zijn.” Maar de muur is geen 12 centimeter, dus passen de aansluitende delen van het bouwsel niet precies. Zo is het ook met gerechtigheid. Sommige mensen denken dat ze veel dichter bij de juiste maat zitten dan iemand anders, maar naar Gods maatstaf van gerechtigheid doet dat totaal niet ter zake. Niemand wordt aanvaard die niet exact de juiste maat heeft.
En wat dacht je van het paslood? Als we het paslood gebruiken, zien we dat de muur 1 millimeter scheef staat ten opzichte van het fundament waar de muur op staat. Dus wat weten we dan? De muur is niet loodrecht. En het doet er eigenlijk niet toe of het maar 1 millimeter of 8 millimeter scheelt. Beide gebreken zijn niet aanvaardbaar naar de maatstaf van Gods rechtvaardigheid. Dit komt doordat ‘bijna rechtvaardig’ nu eenmaal niet bestaat.
Heer, mijn God, als ik besef dat U maar één, zeer strikte maatstaf kent voor rechtvaardigheid, en dat ‘een beetje in de goede richting’ lang niet goed genoeg is, besef ik zo diep dat ik Uw genade nodig heb! Heer Jezus, dank U dat Uw offer aan het kruis voor mij exact de juiste maat heeft bewerkt om verlossing van U te ontvangen. Amen!
Spreek vandaag eens de proclamatie uit Alleen door het bloed van Jezus om jezelf te herinneren aan de geweldige, wassende, verlossende kracht van Jezus’ bloed.
DPM Wereldwijd
CHINA
Deze zomer zullen de boeken Bidden voor de regering en Verander de geschiedenis door bidden en vasten gedrukt en verspreid worden in China. Vanwege de toenemende controle door het Chinese leiderschap en nieuwe, beperkende religieuze voorschriften met ingang van 1 februari, is gevoeligheid wat betreft titels noodzakelijk. Als gevolg daarvan zullen deze boeken worden gedrukt in één band. Bid dat het onderwijs een grote invloed zal hebben op de Chinese gelovigen en het land.

Reacties (2)

 • Jean

  |

  Ergens word ik triest van bovenstaande oproep om te bidden voor China.
  want ons eigen land, Nederland, staat aan de rand van de afgrond;
  het land waar je alles maar kan zeggen, ook al gaat het soms over alle morele grenzen heen,
  waar de naam Jezus en/of gvd dagelijks als vloekwoord wordt gebruikt of als uiting van ongenoegen in de mond wordt genomen,
  het land waar geen enkele uitspatting op welk gebied dan ook gek genoeg kan zijn.
  Het is allemaal heel normaal geworden en niemand kijkt er nog van op.

  De Nederlandse overheid legt weliswaar geen religieuze voorschriften op,
  maar daarentegen beschermt ze het christendom ook niet meer.
  Sterker nog, alles wat niet christelijk is, moedigt ze alleen maar harder aan.

  Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
  Hoe kun je bidden voor een ander land, terwijl het eigen land te gronde gaat?
  Misschien moeten we eerst bidden voor ons eigen land…..

  • Paul Storms

   |

   Beste Jean,

   Ik begrijp je verdriet over de geestelijke staat van ons land. Ik denk echter dat we het een moeten doen en het andere niet moeten laten.
   Je hebt helemaal gelijk dat het van groot belang is dat we bidden voor ons land; voor onze regering, voor onze buren, voor onze geestelijke leiders (predikanten, oudsten, voorgangers, ouderlingen, enz.), voor onze familie, etc. Maar bidden voor ons ‘eigen’ land hoeft ons er niet van te weerhouden ook te bidden voor andere landen, met andere situaties en achtergronden, waar onze broeders en zusters ook met grote uitdagingen te kampen hebben. We willen ten slotte gehoor geven aan Jezus’ opdracht en woord dat het Evangelie van het Koninkrijk over de hele wereld gepredikt (en gehoord) zal worden!

Reacties zijn gesloten

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email