17 februari: Heiligheid is Gods totale wezen

Thema: Onze houding in Gods aanwezigheid

Heiligheid is Gods totale wezen
17 februari

Laten we de zeven eigenschappen van God die we de afgelopen dagen hebben bekeken, nog eens samenvatten. God is:

Licht
Liefde
Rechtvaardig en Oordeel
Woede en Toorn
Vergeving en Goedheid
Genade
Macht

Ik geloof dat Gods heiligheid al deze eigenschappen omvat; heiligheid is de totaliteit van wie God is. ‘Heilig’ is het enige woord dat driemaal voor God wordt gebruikt in dezelfde zin, zowel in het Oude als in het Nieuwe testament. In Jesaja roepen de serafim het uit:

Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten; heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid! (Jesaja 6:4)

In Openbaring zijn het de levende wezens en ouderlingen die neervallen en roepen:

Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was, en die is, en die komt (Openbaring 4:8).

Ik ben ervan overtuigd dat deze drievoudige herhaling iets heel belangrijks aanduidt: de Vader is heilig, de Zoon is heilig en de Geest is heilig – en niemand anders. God is uniek in Zijn heiligheid. En we kunnen deze heiligheid alleen begrijpen en er deel aan krijgen in zoverre we relatie hebben met God.

Aanbidding is onze reactie op Gods heiligheid. En zoals ik al eerder zei, als er geen openbaring is van die heiligheid, kan er geen aanbidding zijn. Je kunt lofprijzen en dankzeggen, maar je zult niet echt kunnen aanbidden als je die openbaring niet hebt. Want als we de heiligheid van God ook maar een klein beetje leren kennen, is de enige, onmiddellijke, gepaste reactie daarop altijd aanbidding.

Ga Zijn poorten binnen met dankzegging; Zijn voorhoven met lofprijs (Psalm 100:4, NASB).

We danken God omdat we dankbaar zijn voor wat Hij heeft gedaan. Als we Hem prijzen, dan erkennen we Zijn grootheid. Maar daar houdt het niet mee op. We zijn Zijn voorhoven binnengekomen, maar wat moeten we daar doen? We komen daar om Hem te aanbidden… Als we stoppen na een loflied, dan hebben we misschien een fijne tijd gehad, maar we hebben niet werkelijk het hart en het doel van God gevonden. Iets diep in ons schreeuwt om meer. We verlangen naar de aanwezigheid van de Heer. We hunkeren naar direct contact met de levende God. En dan willen we Hem het enige bieden wat we Hem te geven hebben: onze aanbidding. Laten we onze reis daarom vervolgen en de Heer vragen ons in staat te stellen om binnen te komen in Zijn aanwezigheid. Want als we in Zijn aanwezigheid zijn, dan beginnen we pas echt te aanbidden.

Hemelse Vader, leer mij toch dat geheim van aanbidding. Ik ben onder de indruk van Uw heiligheid en ik aanbid U, want U bent Licht, U bent Liefde, U bent rechtvaardig en U oordeelt. U bent zelf woede en toorn, maar ook vergeving en goedheid! U bent een genadige en almachtige God!

In de videoprediking Aanbidding (gratis te bekijken op ons DPM Nederland Youtube-kanaal) gaat Derek ook in op het hemelse patroon van aanbidding, waar de engelen voor Gods troon zingen: Heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig.

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…
PERU
Er is behoefte aan Dereks radioboodschappen in de Quechuaanse taal voor de Quechua bevolking. Bid om contact met de juiste vertaler voor dit project.
Bid om de zegen van de Heer voor de drie nieuwe radiostations in Peru die Dereks Spaanse programma’s uitzenden.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email