17 februari: …naderen als Zijn kind

 

 
DPM_logo

Thema: Basisvoorwaarden voor verhoord gebed- 3. Bid in de Naam van Jezus
________________________________________________________________________

…naderen als Zijn kind

17 februari

De eerste twee aspecten van het bidden in Jezus’ Naam waren dat we mogen naderen tot God op basis van wat Jezus heeft gedaan en op basis van wie Jezus is. Vandaag behandelen we een derde aspect van het bidden in Jezus’ Naam.

 

Bidden in Jezus’ Naam erkent de relatie die we door Jezus hebben met God.

 

Kijk eens wat Paulus schreef: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Efeze 1:3-6)

 

Voordat de tijd zelfs maar begon en de schepping plaatsvond, had God een eeuwig doel in Zijn hart en gedachten. God kende ons en stelde vast dat Hij ons door Jezus Christus zou opnemen in Zijn familie, als Zijn kinderen. Dit werd allemaal werkelijkheid; een vaststaande,  feitelijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, toen Jezus kwam en voor ons stierf. De Engelse New King James vertaling vertaalt de laatste woorden van vers zes als:aangenomen in de Geliefde. Dit vind ik zo’n prachtige uitdrukking: we zijn aangenomen in de Geliefde. Dat is wat we zijn. We zijn door God aangenomen als Zijn kinderen als we tot Hem komen in de Geliefde, Jezus Christus. We zijn niet aangenomen om wat wij zijn, maar om wat Jezus is.

 

Eén van de grootste psychische en emotionele problemen van onze moderne maatschappij is het probleem van afwijzing. Miljoenen mensen gaan door het leven met het gevoel afgewezen te zijn, niet goed genoeg, ongewild, tweederangs. Soms vanwege een verkeerde houding van ouders, of vanwege een verkeerde houding van een echtgenoot of echtgenote. Er is waarschijnlijk geen grotere wond dan de wond van afwijzing. Maar de eerste stap naar genezing van die wond is het besef dat wanneer we in Jezus tot God komen, we niet worden afgewezen. God wijst Zijn kinderen nooit af. We zijn aangenomen in de Geliefde, en dat maakt alle verschil van de wereld in de manier waarop we tot God naderen.

 

Wanneer we op deze basis eenmaal tot God genaderd zijn door Jezus, dan komen geweldige voorrechten voor ons beschikbaar. Om te beginnen: Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32). Is dat geen geweldige zin? Met Hem, Jezus, zal God ons alle dingen schenken. Maar let op: het hangt af van het zijn met Hem. Als we met Jezus zijn, dan hebben we als Gods kinderen recht op alles. Maar zonder Hem kunnen we geen enkel recht doen gelden.

 

Tot slot nog dit: Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus(Filippenzen 4:19). Dit betekent dat geen enkele nood van ons onvoorzien zal blijven. De voorziening in onze noden komt van Gods rijkdom. Ik geloof dat God rijk genoeg is om te voorzien in de noden van al Zijn kinderen, maar de voorziening is in Jezus Christus.

________________________________________________________________________
Dank U Vader, dat U mij door Jezus hebt aangenomen als Uw kind.  Wilt U mij er, steeds als ik in Jezus’ Naam bid, bewust van maken dat ik door Hem Uw kind ben geworden. Als ik in Jezus’ Naam bid, dan mag ik weten dat U mijn woorden hoort als mijn Vader. En alle voorziening, vanuit Uw rijkdom, is voor mij beschikbaar in Jezus Christus. Dank U wel! 
Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden
________________________________________________________________________

 
 
 
In De Belofte van Voorziening kun je alles lezen over de Bijbelse principes rond Gods voorziening in Jezus, maar ook over Gods doel met de voorziening die Hij geeft.
  

DPM Wereldwijd…

17 februari – CHINA

Bid voor de bescherming van alle drukkers binnen China. Eén Chinese leider gelooft dat zijn contacten alleen al 50.000 exemplaren van Faith to Live By nodig hebben. De behoefte aan materiaal is enorm groot!
In antwoord op verzoeken van lezers gaat het werk aan het grote project van het omzetten van de opmaak van alle Chinese boeken naar een groter formaat door. Bid voor allen die bij dit proces betrokken zijn, opdat het vlot verloopt. Bid ook dat alle lezers werkelijk baat zullen hebben bij het grotere formaat.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email