17 juli: Drie kenmerken…

In Psalm 34:12-15 (NBG) staat een tekst die drie fundamentele kenmerken bevat van de vreze des Heren, die belangrijk voor ons zijn om in ons leven toe te passen:
Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des Heren leren. Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; wijk van het van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
In deze tekst brengt de Heilige Geest drie buitengewoon belangrijke kenmerken van de vreze des Heren naar voren. Ten eerste, de vreze des Heren moet worden onderwezen. De Heilige Geest zegt: ik zal u de vreze des Heren leren (vers 12). Als we niet bereid zijn om onderwezen te worden – als we niet bereid zijn raad en correctie te ontvangen – dan kunnen we de vreze des Heren niet ontvangen.
Ten tweede, de psalmist identificeert het eerste gebied waar de vreze des Heren in ons leven openbaar zal worden: onze tong – oftewel, de woorden die we spreken. Bewaar je tong voor het kwade staat er in vers 14. Iemand die zijn tong niet onder controle heeft, wandelt niet in de vreze des Heren. De vreze des Heren manifesteert zich in woorden die zorgvuldig worden gekozen – woorden die worden gesproken zonder overdrijving of dwaasheid.
Het derde kenmerk dat in deze passage wordt benadrukt, is dat de vreze des Heren geen ruimte laat voor compromis met het kwaad: Wijk van het kwade en doe het goede (vers 15).
De passage begint met de opmerking dat de vreze des Heren ons een lang en goed leven aanbiedt – vele dagen om het goede te genieten. Wie wil dat nu niet? In de boeken Psalmen en Spreuken wordt voortdurend benadrukt dat de vreze des Heren een toegangspoort is naar een goed, lang leven van vele dagen. Psalm 128 schetst ons het beeld van de man die de Here vreest en als resultaat daarvan vele zegeningen ontvangt:
Welzalig is eenieder die de Heere vreest, die in Zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen; welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis, uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest (Psalm 128:1-4).
Deze zegeningen omvatten voordeel voor het hele gezin: zegeningen voor de man, voor zijn werk, voor zijn huis, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan – dit alles wordt beloofd aan de man die de Here vreest en die in Zijn wegen gaat.
Heer, dank U wel dat U – mede door de vreze des Heren – in mijn leven wilt waarborgen dat ik altijd zal wijken van het kwade en zal kiezen om het goede te doen… Zegen mijn hele gezin en ook die van mijn familieleden. Verbindt hen aan de bovennatuurlijke kracht van de vreze des Heren. Amen.
TIP: Stuur de overdenking van vandaag door naar een man/vader van een gezin, die je de vreze des Heren toewenst als zegen en richtsnoer.
Uit het boek: Poort naar Gods zegen
(dit nieuwe boek zal naar verwachting begin juli verschijnen)
Waar_het_hart_vol_van_is

Wie wil groeien in het kiezen van de juiste woorden, moet eens kijken naar Dereks boekje, Waar het hart vol van is – richtlijnen voor ons spreken…

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email