17 maart: Jezus, ons verborgen manna

Thema: De weg naar het Allerheiligste: de ark

Jezus, ons verborgen manna

17 maart

Gisteren hebben we gekeken naar de betekenis van de stenen tafelen met Gods wet, die in de ark (het symbool van Gods aanwezigheid) achterbleven toen de tabernakel werd afgebroken. We zullen ook kijken naar de twee voorwerpen die eruit werden gehaald. Allereerst het manna in de gouden pot. Dit manna werd verzameld toen God voorzag in voedsel voor Zijn volk tijdens hun rondzwerving door de woestijn. Johannes verwijst naar dit manna als hij Jezus citeert, die over zichzelf zegt:

 

Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. (Johannes 6:48-50)

 

Christus zei overduidelijk: ,,Ik ben het echte manna, het echte brood dat uit de hemel is neergedaald.” Later voegde Hij hier iets geweldigs aan toe:

 

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. (Johannes 6:57)

 

Jezus zei hier eigenlijk: ,,Ik leef doordat ik één ben met mijn Vader. En wie in Mij gelooft zal met Mij één worden, net zoals ik één ben met de Vader. En in die eenheid met Mij zal hij gevoed worden. Ik zal het verborgen manna in zijn hart zijn, en door dat manna zal hij dagelijks gevoed worden.” In het boek Openbaring spreekt Jezus tot alle gelovigen in de Kerk, en geeft Hij ons de volgende belofte over het verborgen manna:

 

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Aan wie overwint zal Ik geven te eten van het verborgen manna. (Openbaring 2:17)

 

Met het ‘verborgen manna’ wordt het manna in de gouden kruik bedoeld. We leven in Christus die ons brood, ons manna is, door onze innerlijke gemeenschap met Hem. Door ons te voeden met Christus, leven we met Hem, net zoals Hij leeft in eenheid met de Vader. Dit is de innerlijke, geestelijke gemeenschap met Christus die in ons is, en zo wordt Hij het verborgen manna in ons hart.

Heer Jezus, dank U wel dat ik – door te eten van U – elke dag innerlijk versterkt wordt. Wat een genade dat U mijn verborgen manna bent. Open mijn oren Heer, om te verstaan wat Uw Geest tot mij spreekt in het heilige, in mijn aanbiddingsleven met U! Amen. 

 

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…
 

ENGELAND

Bid om wijsheid bij het plannen van het nieuwe initiatief meer van Dereks onderwijs beschikbaar te stellen voor studie middels online cursussen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email