17 oktober: Gods beloofde erfdeel


DPM_logo

Thema: Radicale gehoorzaamheid… 

Gods beloofde erfdeel        

leaf-macro.jpg

17 oktober

We gaan naar Genesis 22. God vroeg Abraham in vers 2:

 

Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaäk, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’

 

Wat was Abrahams reactie? Het volgende vers zegt: De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel…Eén van de dingen die je zult leren over Abraham, is dat hij God niet alleen gehoorzaamde, maar dat hij onmìddellijk gehoorzaamde. Dat is opvallend. Toen hem gezegd werd iets te doen, ging hij direct de volgende morgen vroeg op pad voor een driedaagse reis naar de berg Moria. Hij wachtte niet tot de middag, zich afvragend of God nog van gedachten zou veranderen. De rest van het verhaal ken je. Ze gingen de berg op en Isaäk zei: ,,Mijn vader, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam?” En Abraham zei: ,,Mijn zoon, God zal zichzelf voorzien van een lam.” In Hebreeën 11 zegt de schrijver dat door het geloof Abraham zijn zoon aan God wilde offeren en doden, overwegende dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken… Als je Genesis 22 nauwkeurig leest, dan zul je begrijpen waarom de schrijver van de Hebreeënbrief dat zei. Abraham zei namelijk tegen de man die hij aan de voet van de berg achterliet: Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.

Prijs de Heer! Hij geloofde vast, dat zelfs al zou hij het mes in zijn zoon steken, zij beiden weer van de berg zouden afdalen.

 

Abraham was op het punt gekomen dat hij werkelijk bereid was het wonderkind, de enige hoop op zijn door God beloofde erfdeel, te doden, in het vaste vertrouwen dat God hem weer tot leven zou wekken. Toen hij het mes had opgeheven, klaar om zijn zoon te doorboren, riep de engel van God vanuit de hemel en weerhield hem. Abraham ontdekte dat God inderdaad had voorzien in een plaatsvervangend offer – een ram, die met zijn horens in het struikgewas verward zat. Hij offerde dit dier aan God, in plaats van zijn zoon. Daarna sprak God voor de tweede maal tot hem. Lees maar: Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je Mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal Ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen (Genesis 22:15-17).

 

Wat een vreemde geschiedenis. Isaäk was het cadeau van God aan Abraham en Sara. Ze zouden hem nooit gekregen hebben als God niet op een wonderlijke manier tussenbeide was gekomen. Hij was op bovennatuurlijke wijze verwekt. Toch vroeg God hen dàt bewuste kind, de zoon die Hij hun had gegeven, aan Hem terug te geven als een brandoffer.

Vader, U bent alles voor mij. Er is niets dat ik niet aan U wil geven. Ik geef alles aan U over. Ook die dingen die ik speciaal van U ontvangen heb. Ik geef het aan U terug. Ik geloof dat als ik dat doe, U Zelf zult voorzien in alles wat ik nodig heb. 
Als je soms worstelt met geloof in Gods voorzienende kracht in alles was je nodig hebt – ook materiaal – dan is het boek ‘De belofte van voorziening‘ een prachtig studieboek, dat uitdaagt tot zowel balans als geloof op het gebied van Gods voorziening.
 

Uit de boekjes: Overgave en Leven door geloof

DPM Wereldwijd…

17 oktober – ENGELAND

Het kantoor in Engeland is verantwoordelijk voor het zendingswerk en de werkers van DPM in het Midden Oosten, als ook voor Groot Brittannië en voor andere gebieden waar conflicten plaatsvinden.

Bid voor ieder van de bestuursleden dat ze wijsheid en leiding van de Heer ontvangen als ze elkaar ontmoeten op 24 oktober, opdat Zijn plannen duidelijk worden.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email