18 augustus: God staat nooit voor verrassingen…

Thema: Eeuwig, alwetend, alomtegenwoordig

God staat nooit voor verrassingen…

18 augustus 

Als we de kennis van God in al zijn volheid begrijpen – vooral Zijn voorkennis – dan weten we ook zeker dat God nooit voor verrassingen staat, wat er ook gebeurt. In het Koninkrijk van God zijn geen onvoorziene gebeurtenissen. *** Dat is voor ons soms extra lastig te begrijpen, als we kijken naar de dingen die gebeuren in de wereld om ons heen; het geweld, de onderdrukking van mensen, waar soms ook kinderen van God onder gebukt gaan… In die situaties lijkt soms niet God, maar Zijn tegenstander de volledige controle te hebben. Juist dan is het belangrijk ons te realiseren dat het eerste aspect van de Heilige Geest Zijn eeuwigheid is, en dat is dus ook het perspectief waarin we de dingen moeten zien, en elkaar als broeders en zusters helpen om niet ontmoedigd en geïntimideerd te raken, maar te blijven zien op de eeuwige, alwetende en overal aanwezige Geest van God.***

Niet alleen weet God het einde al vanaf het begin, Hij Zelf ìs zowel het begin als het einde (Openbaringen 21:6). En Hij heeft altijd de volledige controle. God weet wie Hij gekozen heeft om voor eeuwig met Hem te zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Romeinen 8:29). *** In hoofdstuk 12 moedigt de schrijver van de Hebreeënbrief ons aan ons oog voortdurend gericht te houden op Jezus, de‘Leidsman en Voleinder van ons geloof’… Andere vertalingen zeggen hier: ‘Jezus, de Grondlegger en Voltooier van ons geloof’ of in het Engels: ‘the Author and Perfector’ (de Auteur en Voltooier…) of our faith… In het hoofdstuk ervoor heeft hij ons een hele rij geloofshelden in herinnering heeft geroepen, die allemaal ‘bleven zien op de Onzienlijke’, ondanks moeite en strijd die op hun weg kwam. Het is zo troostend, dat de alleswetende Geest van God degene is die jouw en mijn geloof begonnen is (als ‘Auteur’, als initiefnemer…), maar Hij zal wat Hij in jou en mij begonnen is ook ‘volmaakt voltooien’. Wat een veiligheid is het, te weten dat God die alles weet en die boven de tijd staat, met Zijn Geest in ons woont.***  

Als we door Gods genade uiteindelijk op die prachtige, eeuwige bestemming arriveren, dan zal Jezus niemand begroeten met: ,,Ik had nooit verwacht jou hier te zien!” Nee, Hij zal zeggen: ,,Mijn kind, Ik heb op je gewacht. Het bruiloftsfeest kon nog niet beginnen zonder jou.” Ik geloof dat iedere plaats aan dat heerlijke feestmaal de naam draagt van degene voor wie het is klaargemaakt. God wacht met wonderbaarlijk veel geduld tot het aantal verlosten compleet is, omdat Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9)

 

Heer doordring mij van het feit dat U alles weet en dat U in mij en in al mijn broeders en zusters wereldwijd begonnen bent, tot in het volmaakte zult voltooien. Leer ons als Uw kinderen, om dwars door alles heen steeds U te zien Heer Jezus, en te beseffen dat U alles weet, zelfs als het kwaad over ons heen lijkt te komen als een vloedgolf… dan richt Uw Geest richt de banier van Uw overwinning omhoog (zie Jes. 59:19).

 

 

 

Beseffend dat Gods Geest ‘alwetend’ is, is het goed om onze belijdenis in elke situatie in lijn te brengen met de waarheid van Gods Woord. Lees hier meer over in dit korte artikeltje: ‘https://www.derekprince.nl/geen-categorie/proclamatie-is-als-het-ware-aanvallend-belijden/

Deze overdenking komt uit: Wie is de Heilige Geest?  Dit is ook één van de basisboekjes voor de internetcursus Leven met de Heilige Geest, die vanaf 27 van start gaat.

DPM Wereldwijd…
Oekraïne

Bid vandaag om speciale bescherming voor Vlad, onze vertaler die woonachtig is in Oekraïne, dat zoals bekend momenteel te maken heeft met enorme spanning. Bid om Vaders vrede en vertrouwen voor hem en zijn gezin, en ook voor bescherming voor alle broers en zussen die wonen in de gebieden waar momenteel het conflict speelt.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email