18 februari:Heiligheid is Gods totale wezen

Thema: Onze gepaste reactie
Heiligheid is Gods totale wezen
18 februari

De psalmen staan vol met bijzondere en prachtige beelden van ware lofprijs en aanbidding. Laten nog eens kijken naar Psalm 95:

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heer,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.
Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met lofzangen,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.
Want de Heer is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.
In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde
en de toppen van de bergen zijn van Hem.
Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt,
Zijn handen hebben het droge gevormd.
Kom, laten wij aanbidden en neerbukken,
laten wij knielen voor de Heer, Die ons gemaakt heeft.
Want Hij is onze God
en wij zijn het volk van Zijn weide
en de schapen van Zijn hand (vers 1-7).

In dit gedeelte zitten drie fasen verborgen die ik wil bespreken. Ten eerste zien we in de verzen 1 en 2 luide en vrolijke lofprijs en dankzegging: Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heer. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met lofzangen, laten wij voor Hem juichen met psalmen. Dat is luide, uitzinnige lofprijs en dankzegging, en een voorportaal van wat nog komen gaat.

In vers 3 tot en met 5 geeft de psalmist redenen waarom we God prijzen en danken. Zoals we al eerder zagen, danken we God voor wat Hij doet. We prijzen Hem om wie Hij is. Beide redenen staan in vers 3: Want de Heer is een groot God. Ergens anders in de Psalmen staat: De Heer is groot en zeer te prijzen (Psalm 145:3). Lofprijs is gerelateerd aan Gods grootheid. Psalm 95 herinnert ons aan wat God heeft gedaan: Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd (vers 5).

Als we met deze houding van lofprijs en dankbaarheid tot God komen, worden onze ogen automatisch op God gericht. Dit is essentieel om te kunnen aanbidden, want de grootste vijand van aanbidding is zelfgerichtheid. Zolang alles om onszelf draait en we ons richten op onze problemen en de dingen die om ons heen gebeuren, zijn we niet in een positie om God te aanbidden.

Maar God wil ons graag bevrijden van onze zelfgerichtheid en onze focus op onze problemen en de wereld om ons heen. Hij wil namelijk dat we – nadat we Hem hebben gedankt en geprezen om Zijn grootheid – doorbreken naar aanbidding, waar alles gaat om Zijn heiligheid en we Zijn licht, liefde, rechtvaardigheid en oordeel, maar ook vergeving en goedheid in ons leven ervaren!

Hemelse Vader, wat een wonder dat ik een kind ben van de allerhoogste God, die de hemel en alles wat daarin is – de sterren van de hemel – zelfs schiep met de adem van Zijn mond! Dank U voor Uw oneindige grootheid. En als ik die zie, dan worden al mijn eigen zorgen en problemen klein, en maak ik U groot met alles wat in mij is! Amen!
Mocht je iemand willen bemoedigen met een compacte versie van dit onderwijs over dankzegging, lofprijs en aanbidding, denk dan eens aan het compacte maar levensveranderende boekje Dankzegging, lofprijs, aanbidding.

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

DPM Wereldwijd…
ANGOLA
Bid dat de boeken en dvd’s die naar Angola zijn verstuurd een zegen zullen zijn voor de Bijbelscholen, en een rijke oogst aan toegewijde voorgangers en leiders zullen opbrengen.
Bid om meer open deuren voor Dereks Portugese onderwijs in dit door oorlog beroofde land.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email