18 mei: Gods uitverkorenen helpen

 

 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

 Jezus droeg onze schaamte, opdat wij kunnen delen in zijn heerlijkheid

 …terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

 (Hebreeën 12:2)

Gods uitverkorenen helpen

18 mei

Mijn vrouw en ik waren ooit betrokken bij de hulp aan twee joodse vrouwen die waren ontsnapt uit de toenmalige Sovjet Unie. Deze vrouwen hadden hun hoop gevestigd op onze hulp. We gingen door behoorlijke strijd om hen bij te staan, en door de genade van God kregen we dat uiteindelijk voor elkaar. Op een dag zat liep in mezelf te mopperen, terwijl ik een steile heuvel in Haifa opliep om iets voor deze vrouwen te regelen. Het was een snikhete dag, en hoewel de vrouwen altijd erg dankbaar waren, vond ik dat ik toch wel heel veel voor hen moest doen. Toen gaf God me deze bijbeltekst, waarvan ik niet meer wist waar die in de Bijbel stond:

 

Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid (2 Timoteüs 2:10).

 

Tijdens die ervaring op de heuvel werd ik me pijnlijk bewust dat ik nog heel ver verwijderd was van wat Jezus deed aan het kruis. De ongemakkelijke ervaring die ik had, was niets vergeleken met wat Hij deed. Jezus’ doel was om Gods uitverkorenen te laten binnenkomen in de verlossing met eeuwige heerlijkheid.

 

We zouden allemaal meer tijd moeten nemen om na te denken over het begrip ‘heerlijkheid’. Dat is immers onze bestemming. Als er een prijs te betalen is voor de heerlijkheid, neem dan van me aan, die is het dubbel en dwars waard. Soms worden we misschien gevraagd om de twee afgoden van gemak en comfort op te geven. Als we visie krijgen op de winst die te behalen is als wij ons persoonlijk gemak opgeven bereid zijn offers te brengen, dan zullen we op een dag mensen ontmoeten in de heerlijkheid, die daar zijn vanwege wat wij gedaan hebben.

 

Dat was Jezus’ motivatie. Hij deed het niet voor zichzelf, maar om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen.

 

Dank u Vader, voor Jezus’ werk aan het kruis. Ik spreek naar U uit dat ik de twee afgoden van gemak en comfort opgeef, om alleen U te dienen, net zoals Jezus deed, om redding te brengen aan Gods uitverkorenen. Jezus droeg mijn schaamte, zodat ik mag delen in zijn heerlijkheid. Amen.
Bron: Verzoening, jouw ontmoeting met God (Boek)
Gods levende Woord

Klik hier voor meer info en bestellen

Uit het boek: Gods levende woord    

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email