18 september: Leven als zout en licht

De afgelopen periode hebben we de studie ‘Betaald met bloed’ bestudeerd, op basis van het gelijknamige boek. Gisteren sloten we deze studie af met het oudtestamentische beeld van de Israëlieten die ‘gedoopt’ werden in water (doortocht Jordaan) en vervolgens ‘gedoopt’ werden in de wolk van Gods leidende aanwezigheid (wolkkolom die de weg wees… ) Hiermee sloten we onze uitgebreide studie af naar Gods complete voorziening door Jezus’ offer aan het kruis. De komende periode duiken we in Dereks prachtige en zeer actuele studie ‘Leven als Zout en Licht’…

Thema: Onze verantwoordelijkheid in deze wereld

Titel: Leven als zout en licht!

18 september

In ons nieuwe studie-avontuur zullen we ons de  komende periode verdiepen in de belangrijke verantwoordelijkheid die wij – als kinderen van God – hebben voor het land waarin we leven. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat Gods Woord veel over deze opdracht te zeggen heeft. De Bijbel maakt duidelijk kenbaar dat wij als christenen zelf verantwoordelijk zijn voor de samenleving en het land waarin we wonen. Jezus zei in Mattheüs 5:13-14:
U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Helaas is een groot deel van de christenen nog niet eens begonnen over deze belangrijke verantwoordelijkheden na te denken.
Vele landen in de wereld vandaag staan aan de vooravond van misschien wel de grootste crisis in hun hele geschiedenis. Hoe tragisch zou het zijn als wij, kinderen van God, in deze tijd van crisis niets zouden bereiken wat enige betekenis heeft voor ons land, of wat positief effect zou hebben op de wereld om ons heen! Als dat het geval zou zijn, dan geloof ik dat we zouden tekortschieten in wat Jezus van ons vraagt. Met dit in gedachten, zullen we de komende periode kijken naar onze strategische positie als kinderen van God in ons land. Als zodanig hebben we zowel voorrechten (waarvan we er de afgelopen periode vele hebben gezien – negen omwisselingen en vijf bevrijdingen) alsook belangrijke verantwoordelijkheden.
De belangrijke instructie van Jezus uit Mattheüs 5 zullen we de komende tijd zo praktisch mogelijk gaan bespreken, zodat het onderwijs nuttig en toepasbaar is.
Ooit hoorde ik een prediker drie kwartier lang spreken over de moeilijke geestelijke situatie in de Verenigde Staten, die steeds maar verslechterde. Hoe waar vele van zijn punten ook waren, het was beslist geen goed nieuws. En dat terwijl het Evangelie in principe ‘goed nieuws’ betekent; het hoort dus goed nieuws te zijn! Het Evangelie is nooit negatief, maar altijd positief. Jezus Christus kwam nooit in een situatie dat Hij ging zitten, Zijn handen weifelend omhoog deed en zei: ,,Tsja, het spijt me. Er is niets aan te doen.” Aan het einde van zijn prediking besteedde die predikant in de VS maar een heel klein beetje tijd om zijn geloof te delen dat een opwekking van de Heilige Geest was wat we nodig hadden… Ik vertrouw erop dat ik hem recht doe, maar ik geloof niet dat hij ook maar met één zin duidelijk heeft gemaakt hoewe dan een opwekking van de Heilige Geest zouden kunnen krijgen…
In onze overdenkingen de komende tijd zullen we gaan zien wat er binnen onze mogelijkheden ligt om de gang van zaken in ons land op een positieve manier te veranderen. Ik ben sterk overtuigd dat vele landen verandering nodig hebben, en ook werkelijk kúnnen veranderen. Ik geloof ook dat wij de mensen zijn die deze verandering teweeg kunnen en moeten brengen. Jij en ik zijn vertegenwoordigers van het goede nieuws. Wij kunnen leven als zout en licht!
Hemelse Vader, dank U wel dat U mij gered heeft door het kostbaar bloed van Jezus! Dank U voor de vele aspecten daarvan die ik heb mogen leren kennen. Maar dank U dat U ook een toekomstplan heeft met mijn redding. Ik wil Uw naam eer brengen Heer. Geef mij de kracht van Uw Heilige Geest om in deze tijd te leven als zout en licht!
Gebed voor DPM Wereldwijd…
INDIA
Life-Changing Spiritual Power is nu uitgegeven in de Khasi taal. Het plan is om 2.500 exemplaren te verspreiden onder voorgangers en andere christelijke leiders in de staat Meghalaya in noord-oost India.
Bid dat alle ontvangers rijk gezegend worden door dit boek en het gaan gebruiken om aan duizenden mensen de waarheden van de Schrift te onderwijzen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email