19 augustus: Alomtegenwoordig: een God van nabij

Thema: Eeuwig, alwetend, alomtegenwoordig

Alomtegenwoordig: een God van nabij  

19 augustus 

 

Het derde aspect van de Helige Geest is dat Hij alomtegenwoordig is. Als we zeggen dat God alomtegenwoordig is, dan bedoelen we daarmee dat God overal tegelijkertijd is. God Zelf bevestigt dit in Jeremia 23:23-24:

Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen, en zou Ík hem niet zien?, spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? Spreekt de HEERE.

Hoe kan dat? We weten uit de Bijbel dat God regeert op Zijn troon in de hemel, met Jezus aan Zijn rechterhand. Hoe kan Hij dan hemel en aarde vullen met Zijn tegenwoordigheid? In Psalm 139:7-12 geeft David het antwoord. Eerst vraagt hij: Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Hier zien we dat God overal tegelijkertijd aanwezig is door Zijn Geest. Vervolgens brengt David dit feit dichterbij met een gedetailleerder beschrijving:

Nam ik vleugels van de dageraad,

woonde ik aan het einde van de zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden.
Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –
dan is de nacht een licht om mij heen.
Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.

Waar wij ook heengaan, God is er, door Zijn Geest – onzichtbaar, ook anderszins vaak niet waarneembaar, maar we kunnen niet aan Hem ontsnappen. Voor een ongelovige is dat waarschijnlijk een vreselijke gedachte, maar voor een gelovige is dit een troostrijke, veilige zekerheid. Waar we ook terechtgekomen zijn, ook daar zou Uw hand mij geleiden, Uw rechterhand mij vastgrijpen. In het Nieuwe Testament is het Jezus Zelf die ons deze zekerheid geeft: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten (Hebreeën 13:5).

Soms zijn we ons op geen enkele manier bewust van Zijn tegenwoordigheid, maar Hij is er, door Zijn Heilige Geest. Het lijkt misschien of we in het donker wandelen, maar zelfs de duisternis verbergt niet voor U… Iedere christen moet een innerlijke gevoeligheid voor de Heilige Geest ontwikkelen, onafhankelijk van wat we om ons heen kunnen waarnemen. Als onze zintuigen ons geen bewijs leveren van Zijn aanwezigheid, of als ze Zijn aanwezigheid zelfs lijken te ontkennen, dan moet er in de diepte van onze geest nog een bewustheid zijn van de voortdurende tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Zo kunnen we ook veel beter begrijpen waarom Hij de Trooster (Johannes 14:26) en de Helper (Johannes 14:26) wordt genoemd.

Een passende afsluiting van dit thema is de Vader en de Zoon te danken voor de Heilige Geest, die eeuwige, alwetende en alomtegenwoordige Trooster en Helper.

Hemelse Vader en Here Jezus, dank U wel voor die eeuwige, alwetende, overal en altijd aanwezige Helper en Trooster, de Heilige Geest. Dank U voor het voorrecht dat ik altijd en overal gemeenschap mag hebben met de levende God, door de Heilge Geest die in mij woont… Ik wil me hier dagelijks van bewust zijn Heer! Amen. 

 In de cursus ‘leven met de Heilige Geest’ die vanaf 27 september start, hebben we bij de behandeling van dit onderwerpje een prachtig lied geïntegreerd van de Engelstalige gospelgroep 
Casting Crowns: ‘Already there…’ Het lied beschrijft dat waar we ook heen gaan of in welke situatie we ook terechtkomen, God is ‘already there’: Hij is daar al! https://www.youtube.com/watch?v=qrOotpSKOX0

 

Deze overdenking komt uit: Wie is de Heilige Geest?  Dit is ook één van de basisboekjes voor de internetcursus Leven met de Heilige Geest, die vanaf 27 van start gaat.

DPM Wereldwijd…
 

HONGARIJE

Bid om een geslaagde afronding van het werk aan het boek ‘Life-Changing Spiritual Power’, en om een geschikte prijs van de lokale drukker.
Bid dat de Heer het leven van elke gelovige die Dereks boeken leest zal aanraken, en dat steeds meer gelovigen geïnspireerd zullen worden om hun getuigenissen op te sturen naar het DPM-team in Hongarije.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email