20 augustus – Zonde, gerechtigheid en oordeel

De Pijlers – dag 233

 

…nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden.
 1 Petrus 1:12b

 

Zonde, gerechtigheid en oordeel

Wat zijn de resultaten die volgen als de prediker in zijn bediening aan de Heilige Geest de voorrang geeft?
De eerste van die resultaten noemt Jezus in Johannes 16:8: En als Die (de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.
We zouden ook kunnen zeggen: ‘De Heilige Geest zal de ongelovige wereld nadrukkelijk de ware betekenis van zonde, gerechtigheid en oordeel onder de aandacht brengen, en wel op zo’n manier, dat de wereld deze diepe werkelijkheden niet langer kan negeren of ontkennen.’
Deze drie dingen – zonde, gerechtigheid en oordeel – zijn de blijvende, eeuwige realiteiten waarop alle ware godsdienst is gebaseerd.
In Handelingen 17:31 herinnert Paulus de trotse, intellectuele, zelfgenoegzame Atheense bevolking aan dit grondbeginsel van Gods oordeel: …en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen
Oordeel is een goddelijke beschikking; niemand wordt verontschuldigd; niemand wordt uitgesloten; niemand kan ontkomen. Gods beschikking betreft de wereld – het hele menselijke ras. In dit oordeel gaat het God maar om één aangelegenheid, en ook maar één ding: gerechtigheid. God zal de mens nooit oordelen op grond van zijn welstand, of zijn intelligentie, of zijn godsdienstige inzichten. Het gaat Hem slechts om één ding: gerechtigheid.
De aard hiervan wordt duidelijk gedefinieerd in 1 Johannes 5:17: Elke ongerechtigheid is zonde. Wat moreel gedrag betreft, is er maar één alternatief voor gerechtigheid – en dat is zonde. Zonde moet gedefinieerd worden in termen van gerechtigheid. Het negatieve moet gedefinieerd worden in termen van het positieve.
Het is alsof men ons zou vragen om het woord ‘krom’ uit te leggen. De eenvoudigste manier om dat te doen zou zijn, dat we beginnen de betekenis van ‘recht’ te demonstreren. We zouden een lijn kunnen trekken en zeggen: ‘Dit is recht’. Dan zouden we verder kunnen zeggen: ‘Iedere andere lijn tussen dezelfde twee punten, die niet de loop van deze lijn volgt, is krom.’
In hoeverre de kromme lijn nu afwijkt van de rechte, is een zaak van ondergeschikt belang. Hij kan één graad afwijken of vele graden. Dat maakt geen verschil. Of hij nu weinig of veel afwijkt, hij is toch krom.
Zo is het ook met zonde en gerechtigheid. Alle ongerechtigheid is zonde. Ieder moreel gedrag dat niet recht is, is zondig. God heeft Zijn goddelijke maatstaf van gerechtigheid vastgesteld. Alles wat daar ook maar een millimeter van afwijkt, veel of weinig, is zondig.
Hemelse Vader, dank U wel dat U met Uw Woord openbaring heeft gegeven over absolute, totale rechtvaardigheid – en dat of ik daar nou maar een millimeter of een kilometer van af zou wijken, ik voldoe nog steeds niet… Maar door Christus en in Christus voldoe ik wel! Dank U voor die immense genade! Amen.
DPM Wereldwijd
CENTRAAL/ZUID AMERIKA
  • Er wordt gewerkt aan actieve relaties met lokale voorgangers en leiders in Ecuador, Peru, Uruquay, Argentinië en Colombia, voor het verspreiden van Dereks materiaal. Bid om wijsheid, en om door de Heer geleide afspraken als ze uitreiken naar de Spaanssprekende gemeenschap.
  • Bid om meer contacten met bedieningen, kerken en leiders die Dereks materiaal kunnen gebruiken.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email