19 januari: Wie is ‘vader’?

 

 
DPM_logo

Thema: Blijven groeien in toewijding
___________________________________________________________________________
Wie is ‘vader’?

19 januari

Deze situatie kun je op allerlei manieren vergeestelijken. Daar ben ik in het algemeen niet zo’n voorstander van, maar in dit geval zie ik toch een heel aansprekende en herkenbare geestelijke betekenis. Ik denk dat velen van ons graag naar hun Beloofde Land willen, maar we willen ‘vader’ meenemen. Herken je die situatie in het leven van mensen? Ze komen een heel eind, maar op een bepaald punt stagneert de reis. Misschien herken je dit wel bij jezelf? Kan het zijn dat je probeert ‘vader’ mee te nemen? In dat geval zegt God: ,,Je komt tot halverwege, maar niet verder.”

 

Waar staat ‘vader’ voor? Ik geloof dat dit kan staan voor allerlei verschillende dingen uit het verleden die je doorreis blokkeren. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde godsdienstige tradities of vaste gebruiken uit de denominatie waar je uitkomt, of waarin je bent opgevoed. In mijn boekje ‘De Doop’ noem ik bijvoorbeeld dat het dopen van baby’s in veel kerkelijke tradities een goed bedoeld gebruik is, maar dat het niet de Bijbelse doop is. Zo’n gebruik kan mensen in hun volwassen leven afhouden van de Bijbelse doop, die gebaseerd is op persoonlijke bekering, geloof, gehoorzaamheid en identificatie met Jezus. Maar dit is slechts één van vele voorbeelden van tradities die ons kunnen belemmeren om door te groeien.

 

‘Vader’ kan ook staan voor bepaalde negatieve herinneringen of associaties die je maar blijft vasthouden… ‘Vader’ kan ook staan voor een financiële binding – bijvoorbeeld het niet kunnen loslaten van een erfenis, of een familiebedrijf of zaak. ‘Vader’ kan ook een sociale binding zijn, zoals bijvoorbeeld een diepgewortelde afhankelijkheid je vader of moeder, of juist bitterheid richting je vader en/of moeder. Zo’n binding moet uit de weg voordat je het Beloofde Land kunt binnengaan. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat je je ouders niet moet respecteren, of bijvoorbeeld alle contact verbreken; ik bedoel dat er soms emotionele bindingen moeten worden losgemaakt voordat je verder kunt. Soms moet je vriendschappen verbreken die je gebonden houden aan een negatief verleden.

 

Ik denk dat helaas heel wat christenen ‘vader’ – in welke vorm dan ook – nog met zich meezeulen, waardoor ze Gods volle bestemming voor hun leven nooit zullen zien. Zij blijven hangen in Haran. Ze begonnen ooit met gehoorzaamheid, maar zijn afgehaakt omdat ze zaken uit het verleden blijven vasthouden.

____________________________________________________________

Hemelse Vader, ik realiseer me dat er dingen kunnen zijn – aardse ‘vaders’ – die me binden aan het verleden. Ik wil die dingen niet met me mee blijven torsen met met U samen doorgaan op reis! Vandaag wil ik bewust elke religieuze band of traditie die mij weerhoudt van volledige gehoorzaamheid aan U, achterlaten!

(als jij andere genoemde ‘vaders’ herkent, zoals bijvoorbeeld financiën, pas dit gebed dan daarop toe. Morgen besteden we in het gebed aandacht aan twee van de andere ‘vaders’: familiebindingen en vergevingskwesties)

 
Uit het boek: 
Gods wil, mijn levensdoel 
 
Volwassendoop of kinderdoop? Maandenlange doopcursus of ‘terstond liet hij zich dopen’? Besprenkeling of onderdompeling? Eeuwenlang en urenlang wordt er gediscussieerd over de praktijk en de geestelijke betekenis van de waterdoop. Wie zich wil verdiepen in deze geweldige goddelijke instelling, kan niet om dit heldere boekje heen.

Klik hier voor meer info en bestellen

DPM Wereldwijd…

19 januari – KROATIË

Bid om wijsheid en leiding voor Damir en Irene wat betreft nieuwe projecten voor 2014, die tegemoetkomen aan de behoeften van de Kroatische gelovigen, en glorie geven aan de Heer.
Bid om nieuwe open deuren voor de verspreiding van het boek ‘Life-Changing Spiritual Power’.
Bid dat de kerkleiders Dereks materialen warm ontvangen en ze delen met hun gemeenten. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email