19 juni: Volmaakte gemeenschap

In zijn eerste brief, schrijft Johannes:
Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus (1 Johannes 1:1).
Met andere woorden, het evangelie is een uitnodiging van God om te delen in de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. Het Griekse woord voor gemeenschap is ‘koinonia’. Dit is een belangrijk woord in het Nieuwe Testament dat letterlijk betekent: ‘samen hetzelfde delen’. Dat is dus ‘gemeenschap’: samen hetzelfde delen. We worden uitgenodigd om samen te delen in dezelfde relatie die God de Vader en God de Zoon hebben. In deze relatie is één ding duidelijk: God de Vader en zijn Zoon hebben alles gemeenschappelijk. Ze houden niets voor elkaar achter.
In Johannes 17:10 zegt Jezus tot de Vader:

En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij.

Dat is de volmaakte ‘koinonia’, volmaakte gemeenschap – het volmaakte delen in alle dingen. Dat is het volmaakte model dat God wil voor onze relatie met Hem.

Het is zoiets groots en bijzonders, dat de God van hemel en aarde, relatie wil hebben met jou en mij, op een manier waarop wij niets voor elkaar achter houden, maar alles samen delen! Jezus, die voortdurend leefde in contact met zijn hemelse Vader, is hierin ons grote voorbeeld. Wat een uitdaging en een voorrecht, dat we hierin achter Hem aan mogen gaan.
Dank U Jezus, dat U mij hebt verlost. Ik proclameer dat ik ben uitgenodigd om te delen in dezelfde relatie die de Vader en de Zoon samen hebben. Ik ga die volmaakte gemeenschap binnen, omdat ik een vriend van Christus ben. Amen.
Als je wilt groeien in de Bijbelse waarheden over onze identiteit in Christus en onze relatie met God de Vader, kun je op onze website gratis de serie proclamaties lezen over ‘identiteit’.
 (In Christus  ben ik aangenomen; In Christus ben ik waardevol; In Christus heb ik zekerheid; God is mijn Vader; Laat de verlosten des Heren zo spreken…) Deze zijn ook verkrijgbaar als kaart voor in je Bijbel of op je prikbord.

Klik hier voor meer info of bestellen

Bron: Relationship with God(CD)
 

Deze overdenking komt uit het boek: ‘Gods Levende Woord’.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email