19 maart – Actief, persoonlijk antwoorden op het Evangelie

De Pijlers – dag 79
Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.

(1 Korinthiërs 15:1-4)

Actief, persoonlijk antwoorden op het Evangelie

Op dit punt aangekomen, is het nodig om nog eens opnieuw te benadrukken wat we gezegd hebben over het wezen van geloof: Er is een essentieel verschil tussen geloof met het verstand, dat niets méér is dan het intellectueel aanvaarden van de feiten van het Evangelie, en geloof met het hart, dat altijd resulteert in een definitieve positieve reactie op de feiten. Het hele Nieuwe Testament maakt duidelijk dat de ervaring van de verlossing tot ieder mens alleen komt als gevolg van onze persoonlijke reactie op het Evangelie.
Allerlei verschillende woorden worden in het Nieuwe Testament gebruikt om dit actieve, persoonlijke antwoord op het Evangelie te beschrijven. Alle woorden en beschrijvingen die hiervoor gebruikt worden hebben één essentieel punt gemeen: ze wijzen alle op eenvoudige en bekende handelingen, die iedereen kan begrijpen en die iedereen kan uitvoeren.
In Romeinen 10:8-9 bijvoorbeeld legt Paulus eerst uit dat we behouden worden door de waarheid van het Evangelie te geloven met het hart en tebelijden met de mond.
Maar wat zegt zij? (Zij = de gerechtigheid die uit het geloof is, zie vers 6) Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw ​hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere ​Jezus​ belijdt en met uw ​hart​ gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
En in Romeinen 10:13 besluit hij dan zijn uitleg van de weg tot behoud met de conclusie:
want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.(NBG)
Dit is die eenvoudige daad waardoor je die verlossing ervaart: het aanroepen van de Naam van de Heer; dat is, God hardop om behoud (verlossing, redding) vragen in de Naam van de Here Jezus Christus.
Hemelse Vader, dank U wel dat U het evangelie zo simpel, overzichtelijk en toegankelijk heeft gehouden! Dank U dat U de wereld zo lief heeft gehad, dat U Uw eniggeboren Zoon, Jezus, voor ons gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft! Amen.
DPM Wereldwijd
CANADA

Bid om wijsheid en nieuwe mogelijkheden voor directeur Bob Yeo en het team om het materiaal van Derek te verspreiden in Canada. Met name in de inheemse gemeenschap en de gevangenissen, twee gebieden waar een grote geestelijke nood is.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email