19 september: Denk, spreek en leef Gods Woord

DPM_logo

Thema: Gods Woord overdenken

Denk, spreek en leef Gods Woord  

19 september

Een heel belangrijke voorwaarde als je het beste wilt van God, is…
Gods Woord overdenken. Vul je gedachten met het Woord van God. Kijk bijvoorbeeld naar Jozua en de instructies die de Heer hem gaf, toen hij op het punt stond het volk Israël naar zijn erfdeel te leiden.

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. (Jozua 1:8)

Dat laatste deel, …dan zult u uw wegen voorspoedig maken, is eigenlijk hetzelfde als “dan zal je het beste van God vinden…”. Wat zijn de voorwaarden? Er zijn er drie en ze hebben allemaal te maken met Gods Woord:

1. Het Woord mag niet wijken uit je mond – het moet voortdurend in je spreken doorklinken

2. Je moet je er dag en nacht in verdiepen – dus voortdurend erover nadenken.

3. Je moet nauwgezet handelen naar alles wat erin geschreven staat.

Ik heb het wel eens samengevat in drie eenvoudige kreten. Als je het beste wilt van God, als je je doelen wilt bereiken en voorspoedig wilt zijn, dan moet je drie dingen doen: denkGods Woord, spreek Gods Woord en leef Gods Woord. ‘Denken’ noem ik eerst, want als je niet denkt, dan zal je nooit ten volle spreken. En als je niet denkt en spreekt, zal je ook nooit ten volle leven naar het Woord. Het resultaat van deze drie is succes – het beste van God.

Misschien zeg je: ,,Dat gold voor Jozua, maar hoe weet ik dat het ook voor mij zal werken?” De eerste psalm bevat een soortgelijke instructie, en de psalmen waren niet gericht aan Jozua, maar aan iedereen. Morgen zullen we deze psalm nader bekijken.

Vader, dank U wel dat U Uw Woord gegeven hebt. Ik wil leren om het te lezen, te koesteren, het te spreken en ernaar te leven. Ik wil open staan voor de Heilige Geest die mij Uw woorden op het juiste moment in gedachten brengt .

Het boek ‘De kracht van proclamatie‘ is een geweldige stimulans om over vele verschillende thema’s de kracht van Gods Woord te proclameren: o.a. bij teleurstelling en ontmoediging, bij angst of ziekte, bij problemen of grote uitdagingen, en nog diverse andere onderwerpen

DPM Wereldwijd…

 

19 september – CHINA

Een lid van het China-team was op bezoek bij een zuster die een 4G smartphone verbinding gebruikt om Bijbelonderwijs te volgen. Maar veel andere mensen in China zijn arm en zij zullen nooit in het bezit zijn van een smartphone. Bid voor het team bij deze snelle veranderingen in China, dat ze wijsheid en fijngevoeligheid hebben om mensen in verschillende situaties, aan beide uiteinden van het sociale spectrum, te dienen.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email