2 april: Koester je liefde voor de waarheid

Thema: Vier eisen voor aanbidders – 2. Volheid van geloof (II)

Koester je liefde voor de waarheid

2 april

Ter afsluiting van onze studie naar de volheid van geloof, wil ik je graag nog een waarschuwing meegeven die God mij in de loop van de bediening heeft geleerd:

 

En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. (2 Thessalonicenzen 2:11,12)

 

Dit vers zou je moeten verbijsteren als je jezelf erin herkent. Het is heel simpel. Als je de waarheid niet gelooft, dan geloof je dus een leugen. Dat was de keuze die Eva maakte. God vertelde haar de waarheid; satan diste haar een leugen op. Ze had dus twee opties. Ze koos voor de leugen – dat is ongeloof, het geloven in een leugen. Het betekent niet dat je nergens in gelooft; iedereen gelooft ergens in. De beslissing is altijd hetzelfde – zal ik God geloven, of zal ik satan (de Bijbel noemt hem ‘de vader van de leugen’) geloven?

 

Denk niet dat jij niet vatbaar bent voor het geloven van leugens. De Bijbel leert dat in het laatst van de dagen de duivel alle registers zal opentrekken om de kinderen van God te misleiden, en zo dus de aanbidding van God zal proberen te roven. In de voorafgaande verzen van 2 Thessalonicenzen 2 staat: De komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Als we deze tekst samen lezen met onze openingstekst van vandaag, dan zegt God dus dat als je de liefde voor de waarheid niet aanvaardt, hij ervoor zal zorgen dat je in de leugen gelooft.

 

Hierin mag je niet schipperen. Geloof niet alleen datgene wat jou het beste uitkomt terwijl je de rest laat liggen. Onvolledige gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid. Onvolledig geloof is ongeloof. Je kunt de waarheid ontvangen en haar koesteren, of je kunt in de ban van een dwaling komen. Dit zijn uiteindelijk de enige twee opties die beschikbaar zijn voor Gods kinderen.

 

Onderdeel van je aanbidding voor God, is dat je de liefde voor de waarheid aanvaardt en koestert. Laten we hier ernst mee maken, zodat we niet onder de vloek van een dwaling komen, maar voortdurend blijven in Gods waarheid!

Hemelse Vader, wat is het geweldig dat ik mag blijven in Uw waarheid. Die zal ik liefhebben en koesteren, zodat ik beschermd blijf voor de verzinsels van de vader van de leugen. Net als David zeg ik: Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij zullen geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar Uw woning (zie ook Ps.43:3). Amen.

Cover Binnengaan in Gods aanwezigheid

 

Uit het boek: In Gods aanwezigheid

Als je meer wilt leren over de liefde tot de waarheid (2 Thess.2:11,12) kijk dan (gratis) op het DPM Nederland Youtube kanaal de prediking: Onderscheiding, geen gemengd zaad…

In het boek Toetsing van wonderen en tekenen werkt Derek Prince deze les nog wat dieper uit.

DPM Wereldwijd…
 

BIRMA

Bid om een ruime verspreiding van Dereks Birmese boeken.

Bid dat velen op een machtige manier aangeraakt zullen worden op het Jeugd Bijbelkamp dat van 12-17 april gehouden wordt.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email