2 augustus: Niet van deze wereld…

Thema: Aspecten van bevrijding: vrij van het tegenwoordige boze tijdperk…

Niet van deze wereld…
sunset-horizon.jpg

2 augustus

Wat me erg gelukkig maakt, is dat Paulus’ Galatenbrief echter ook de oplossing aandraagt voor een gemeente die haar zicht op het kruis is verloren. Dit bijbelboek ontvouwt volgens mij vijf opeenvolgende bevrijdingen die plaatsvinden als we toestaan dat het kruis zijn werk in ons doet. Deze zijn als volgt: 

– bevrijding uit het ‘tegenwoordige boze tijdperk’

– bevrijding van de veroordeling door de Wet

– bevrijding van het ‘ik’

– bevrijding van het vlees

– bevrijding van de wereld

 

De allereerste bevrijding zien we in Galaten 1:2-4 en die is zeer radicaal (Herinner je dat het woord ‘radicaal’ komt van het Latijne radix, wat wortel betekent: dus met wortel en al zijn we overgeplaatst.):

 

Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Here Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken [letterlijk: uit iets slechts bevrijden] uit de tegenwoordige boze wereld [ letterlijk: tijdsperiode, eeuw] naar de wil van onze God en Vader.

 

Besef je dat God zich ten doel heeft gesteld om jou en mij te bevrijden uit het tegenwoordige boze tijdperk? Sommige vertalingen halen de woorden wereld en tijd door elkaar. Een van de Griekse woorden voor tijd is kosmos, waar ook woorden als kosmonaut en kosmologie van zijn afgeleid. Kosmos is een sociologische term in het Nieuwe Testament, waarmee mensen van een bepaalde groep worden beschreven. Deze bevrijding van de kosmos, het wereldsysteem van deze tijd, zullen we later in onze studie bespreken. Maar als Paulus hier spreekt over bevrijding van de tegenwoordige boze wereld, dan gebruikt hij een ander woord voor tijd, namelijk aeon of ajoon, wat een uitgestrekte tijdsperiode inhoudt. Tijd wordt in de Bijbel gemeten in eeuwen en in generaties. Iedere eeuw omvat een bepaald aantal generaties. Een van de mooiste zinsneden uit de Bijbel, voor eeuwig en eeuwig, zou eigenlijk vertaald moeten worden als …tot in de eeuwen van eeuwen. Er bestaan niet alleen eeuwen, maar de eeuwigheid bestaat zelfs uit eeuwen die weer gemaakt zijn uit eeuwen.

 

We zullen enkele feiten over de tegenwoordige boze tijd onder de loep nemen, zodat we begrijpen waarom we eruit bevrijd moeten worden.

Wij horen niet bij dit boze tijdperk. Wij zijn mensen van een ander tijdperk. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de New-Age-beweging [letterlijk: nieuwe tijd], maar als het erop aankomt, zijn eigenlijk wij, als christenen, mensen-van-de-nieuwe-tijd. We leven in deze eeuw, maar we horen bij een tijd die nog moet komen in de toekomst. Als jij en ik zouden leven alsof we voor altijd in deze eeuw thuishoren, dan missen we Gods hele bedoeling, zijn bestemming voor ons.

Dank U wel Heer Jezus, dat ik door aan het kruis niet meer hoor bij de tegenwoordige boze eeuw, maar dat ik vrij mag zijn om te leven voor U, en voor een heerlijke toekomst in Uw plan en naar Uw bestemming voor mijn leven. Amen.

Mocht je meer willen lezen en leren over het plan dat God voor je heeft, lees dan Derek’s boek ‘Je roeping’. Hierin belicht Derek uitgebreid wat de Bijbel allemaal zegt over Gods plan met ons leven, en de gaven en bedieningen waar we in Zijn kracht in mogen functioneren. (link shop: Je roeping
 

 

Uit: Betaald met bloed

 

Gebed voor DPM Wereldwijd… 
ZUID AFRIKA
Bid om een geslaagde afronding van de updates op de website van DPM-Zuid Afrika, waar Dereks Onderwijsbrieven en Afrikaanstalige materialen verkrijgbaar zullen zijn, en ook ander speciaal nieuws vermeld wordt. Dit zal een grote hulp zijn voor velen in Afrika die geen DPM-materiaal kunnen aanschaffen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email