2 februari: Wat een welkom!

 

 
DPM_logo

 
Thema: Een koninkrijk van priesters
__________________________________________________________________________
Wat een welkom!

2 februari

De Bijbel geeft een prachtig beeld van hoe God ons welkom heet als we tot Hem komen. Het is het bekende verhaal dat Jezus vertelt over de verloren zoon die van huis was weggelopen, zijn hele erfenis verkwistte, diep in de problemen terechtkwam en eindigde in totale mislukking. Aan het eind van al zijn krachten gekomen, zei hij: ‘Ik kan beter teruggaan naar huis. Misschien zal mijn vader me willen ontvangen. Ik kan hem niet vragen me terug te nemen als zijn zoon, maar ik kan hem vragen mij aan te nemen als één van zijn knechten…’ Maar hoe ontving zijn vader hem?

 

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij (de zoon) nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. (Lukas 15:20)

 

Wauw! Wat een welkom kreeg deze jongeman toen hij bereid was terug te keren naar huis. Hij kreeg zelfs de kans niet om te zeggen: ‘Uw slaaf worden is goed genoeg…’. Nee, zijn vader kuste hem en gaf hem een warm welkom terug als zijn kind. 
Dit is een prachtig beeld van hoe God ons ontvangt. Hij geeft ons geen uitbrander, neemt ons niets kwalijk, Hij is niet streng en afstandelijk. Hij is liefhebbend en warm en genadig. Jakobus 1:5 vertelt ons dat Godovervloedig geeft en geen verwijten maakt . Laat dat goed tot je doordringen als je in de komende pagina’s met me meedenkt over gebed. God geeft overvloedig. Hij ziet geen gebreken, omdat Hij ons aanziet door het beeld van Zijn Zoon Jezus, die zelf volmaakt is en bovendien alles voor ons beschikbaar heeft gemaakt. Als we dat beeld van God in gedachten houden, dan verandert het onze hele manier van bidden.

________________________________________________________________________
Vader, dank U wel dat U mij overvloedig wilt geven en dat U mij geen verwijten maakt. Ik ben welkom bij U zoals ik ben. Dank U voor Jezus’ offer, waardoor ik vrijmoedig bij U mag komen. 
Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden
______________________________________________________________________
Lees vandaag eens de proclamatie God is mijn Vaderom jezelf te herinneren aan Zijn Vaderschap in je leven.

DPM Wereldwijd…

2 februari – PAPOEA NIEUW GUINEA
Bid om een goede respons op de jaarlijkse mailing die het Australische kantoor uitstuurt over het werk in het binnenland en Papoea Nieuw Guinea. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email