2 november: Herstel: Eén kudde, één herder…

Thema: Het volbrengen

Herstel: Eén kudde, één herder…

2 november

Ten aanzien van de rol die de Gemeente de komende tijd moet spelen, geloof ik dat het sleutelwoord in de beweging van de Heilige Geest in deze tijd is: ‘herstel’. De Gemeente heeft eeuwen geleden een reformatie gehad, maar alleen een reformatie is niet langer genoeg. Nu is nog maar één doel goed genoeg: herstel. De Gemeente kan niet langer toe met alleen maar het oplappen en verbeteren van de menselijke methoden en systemen. Nu is nodig dat God Zijn goddelijke plan, Zijn doel en Zijn orde herstelt – dat is het enige wat God nu bezighoudt en waar Hij mee bezig is!
Deze gedachte is misschien shockerend voor je, maar ik ben sterk overtuigd dat God totaal niet geïnteresseerd is in het doen opleven van welke denominatie dan ook. Ik zeg dit niet om negatief of kritisch over te komen, maar volgens mij is dit een feit. Mensen die de uitstorting van de Heilige Geest zoeken voor hun eigen denominatie, missen compleet Gods doel. Hij herstelt het Lichaam van Jezus Christus. Hij brengt Zijn verstrooide schapen weer samen vanuit alle landen en naties, en Hij heeft gezegd dat er aan het einde van de tijd weer één kudde en één Herder zal zijn (zie Johannes 10:16). Dat is Gods doel. Dat is Zijn plan!
In Genesis lezen we: … en Hem [de Messias] zullen de volken gehoorzamen (Genesis 49:10). Het gaat hier niet om gehoorzaamheid aan een menselijke leider, een menselijk instituut of een menselijke organisatie. We worden gehoorzaam en komen samen rondom een Persoon, het Hoofd van de Gemeente, de Heer Jezus Christus. Dat is Gods doel: herstel!
We hebben gezien dat de Heer Jezus Christus ons Zijn autoriteit heeft nagelaten, en ons de verantwoordelijkheid heeft gegeven om uitvoerders te zijn van Zijn doelen hier op aarde. Het is niet de bedoeling dat we stilzitten aan de zijlijn en zeggen: ,,Nou, mooi zo, God gaat het doen!” We horen direct betrokken te zijn bij Zijn doelen. Jezus leerde ons om één te zijn met Gods Koninkrijk, toen Hij ons in het Onze Vader leerde zeggen: ,,Uw Koninkrijk kome” (Mattheüs 6:10). Daarna gaf Hij ons de reden dat we hier zijn – om direct betrokken te zijn bij de zaken van het Koninkrijk: ,,Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.” (vers 10).
Geloof jij dat Gods wil net zo perfect kan worden gedaan op aarde, zoals die in de hemel wordt gedaan? Blijkbaar kan het, want Jezus leerde ons om te bidden dat dat zou gebeuren. Maar, beste vriend, lieve vriendin, het gebeurt niet zonder jou en mij! Wij zijn erbij betrokken. Het is onze verantwoordelijkheid: ,,Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.”
Wil jij één worden met Gods Koninkrijk en met de uitwerking van Zijn wil op de aarde? Waarom zou je dat Hem niet laten weten? Sluit vandaag dan af met dit simpele maar krachtige gebed:
 Heer, ik wil een ambassadeur voor U zijn. Ik wil een ambassadeur van verzoening zijn op aarde. Met Uw hulp sluit ik me aan bij Uw mensen in de uitvoering van Uw werk, om herstel te brengen in de plaatsen waar verwoesting heeft huisgehouden. Heer, leid mij en help mij alstublieft om dat doel uit te voeren. Amen.
(N.B. Door een technisch mankement bij de provider ontbrak gisteren bij de overdenking het gebed; onze excuses voor dit ongemak.) 
 

 
Spreek vandaag eens de proclamatie uit ‘Overwinnend leven’.
Gebed voor DPM Wereldwijd…
IRAK
Een grote zending Arabische en Farsi boeken is aangekomen in Erbil.
Bid dat deze boeken op een veilige en geslaagde manier verspreid kunnen worden, zowel plaatselijk als ook in andere buurlanden.

Een andere kerk in Erbil is een wekelijkse Bijbelstudie gestart, waarbij ze Fundament van Geloof door Bijbelstudie gebruiken, dat ze onlangs hebben ontvangen. Dit boek blijkt heel populair te zijn.
Bid dat het de gelovigen hier blijft bemoedigen en hen helpt om te groeien in hun geloof.

Bid om de zegen en bescherming van de Heer voor het evenement dat gepland staat voor begin november in noord Irak, in samenwerking met lokale kerken en andere bedieningen. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt in deze stad, en enkele van Dereks boeken zullen worden geïntroduceerd bij Koerdische en Arabische sprekende kerken.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email