20 december: Het teken van afscheiding

 

 
DPM_logo

 

Weektekst:

Ik zal buiten de legerplaats naar Hem uitgaan

Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. (Hebreeën 13:13)

Het teken van afscheiding

20 december

In het evangelie van Johannes zegt Jezus: Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u (Johannes 15:18,19).

Als de wereld ‘ons als de hare zou liefhebben’ is dat een behoorlijk duidelijk teken dat we niet bij Jezus horen. We moeten die waarschuwing goed in ons oren knopen. Hoe zou onze houding moeten zijn? Paulus geeft hier duidelijk antwoord op in Galaten 6:14: Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.

Laten we nooit trots zijn op of zekerheid vinden in iets anders dan het kruis van de Heer. Niet in onze opleiding of onze baan, niet in onze religie of ons kerkgenootschap – in niets daarvan. We kunnen alleen maar volkomen trots zijn op en roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus, waar Hij een totale, permanente en onomkeerbare overwinning boekte op alle machten van het kwaad. Door het kruis is de wereld voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Het kruis is het teken van afscheiding tussen de mensen van God en de mensen van deze wereld. Als we het principe van het kruis in ons leven aanvaarden, dan behoren we niet langer toe aan deze wereld. Jezus gaf onze deze geweldige belofte van overwinning: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:33).

Er zullen moeilijkheden komen – maar Jezus heeft de wereld overwonnen! Door Hem kunnen wij ook de wereld overwinnen, als we bereid zijn tot Hem uit te gaan – buiten het legerkamp, zijn lijden te dragen. Ik kan uit rijke ervaring getuigen dat dwars door moeilijkheden heen, Jezus zich altijd laat vinden als we naar Hem uitgaan.

Dank U Heer dat U mij oproept om deze wereld achter mij te laten. Ik proclameer dat ik het kruis aanvaard als een teken van afscheiding tussen mij en de wereld – een wereld waar ik niet langer toe behoor. Ik zal buiten het legerkamp naar Hem uitgaan. Amen.

Bron: Twelve steps to a good year, part 3 (CD)

 

 

 

Als je nieuwsgierig bent naar meer van Derek Prince’ uitzonderlijke levensverhaal, dat begon in India en via vele omzwervingen eindigde in Israël, lees dan de Biografie Derek Prince, een leraar voor onze tijd. Een korte versie van zijn levensverhaal kun je vinden op onze website onder Over ons / over Derek Prince

 

Uit het boek: Gods levende woord 
 
Nu weer verkrijgbaar als herziene herdruk!
 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email