20 februari: De Geest van leven in jou!

 

 
DPM_logo

Thema: Basisvoorwaarden voor verhoord gebed- 4. Nader met vrijmoedigheid
_______________________________________________________________________

De Geest van leven in jou!

20 februari

Een andere belangrijke tekst die onherroepelijk afrekent met het schuldgevoel waar de tegenstander miljoenen christenen voortdurend onder probeert te houden, is Romeinen 8:1. Paulus zegt hier: Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. In de rest van dit hoofdstuk schildert hij het meest glorieuze beeld van alle zegen en alle voorrechten die horen bij een leven dat gevuld is en geleid wordt door de Heilige Geest. Door de Geest van leven die in ons woont, zijn we ons bewust , dat we door Zijn Geest geleid worden, dat God onze Vader is en dat we Hem Abba mogen noemen. Het hoofdstuk besluit vervolgens met het besef dat werkelijk niets en niemand, geen tronen, geen machten, geen krachten, ons ooit kan scheiden van Gods liefde in Christus Jezus.

 
We krijgen toegang tot dat soort leven door de Geest, als we veroordeling opzij leggen. Ik denk dat het grote probleem met heel veel christenen is dat ze niet zeker weten of ze rechtvaardig zijn of niet. Als ik gerechtvaardigd ben door geloof in Jezus Christus, dan ben ik rechtvaardig gemaakt met Zijn rechtvaardigheid. Dat is de waarheid. En als ik dat weet, erop sta en vanuit dat besef leef, dan kan geen veroordeling van satan mij ooit nog raken.
 
Er moet een moment komen dat we iedere poging om onszelf te rechtvaardigen opzij zetten en zeggen: ‘Ik ontvang door geloof de rechtvaardigheid van Jezus Christus, mij toegerekend door mijn geloof in Hem, naar het Woord van God. Ik zal me geen zorgen maken of mijn verdiensten en prestaties wel goed genoeg zijn, en ik zal me ook geen zorgen maken over mijn zonden. De wet van de Geest van leven heeft me in Hem daarvan vrijgezet. Ik zal niet pronken met mijn goede daden, noch me schamen voor mijn slechte. Ik zal niet mijn eigen hart continu onderzoeken en analyseren of ik wel goed genoeg ben. Ik zal vertrouwen op Gods overvloedige genade, dat het bloed van Jezus me heeft gereinigd van alle zonde. En nu ga ik vrijmoedig naar de troon, rechtstreeks naar de heiligste plaats die er is.’
_______________________________________________________________________

Vader, ik wil mijn zonden aan U belijden (noem concreet de zonden die er in je hart zijn). Dank U wel dat U mij, nu ik mijn zonden beleden heb, vergeeft en reinigt. Spreekt U mij vrij van verborgen zonden*. Dank U voor Uw Geest van leven die in mij woont. Ik mag nu met vrijmoedigheid bij Uw troon komen, zonder veroordeling in mijn hart. Dank U dat U mij hoort!

*Psalm 19:13 Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden.
Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden
_______________________________________________________________________
Als je meer wilt leren over de leiding van de Heilige Geest in je leven, kijk dan de videoprediking op ons Youtube-kanaal De Heilige Geest als Gids

DPM Wereldwijd…

20 februari – ZUID AFRIKA
Bid dat de vertalers, de redacteuren, en de personen die het DTP werk doen de kracht en de zalving zullen hebben om acht boeken op tijd persklaar te maken. Deze worden in een aantal verschillende talen uitgegeven: Afrikaans, Swahili,Tswana, Xhosa, North Sotho en Zulu.
Bid dat het uploaden van Derek’s onderwijs op MegaVoice recorders snel en soepel zal verlopen en dat het distributie netwerk dat wordt opgericht deze apparaten zonder problemen op de Bijbelscholen zullen bezorgen.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email