20 maart: Een gereinigd vat

 

 
DPM_logo

 
Thema: De reiniging die we nodig hebben
_________________________________________________________________________

Een gereinigd vat

20 maart

We hebben gisteren gekeken naar 1 Thessalonicenzen 3, waar Paulus spreekt over heilig zijn bij de komst van onze Here Jezus Christus. In het volgende hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen gaat Paulus verder met het onderwerp heiligheid in relatie tot ons lichaam:

Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven.   (1 Thessalonicenzen 4:3-4, NBG)

Zoals ik al eerder noemde, verbaast het je misschien dat Paulus deze christenen moest vertellen dat ze niet langer seksueel immoreel mochten leven. Maar deze mensen waren afkomstig uit een heidense achtergrond, zonder de tien geboden en zonder enige geaccepteerde morele norm (die vandaag overigens voor vele miljoenen om ons heen opnieuw vervaagd). Paulus moest hen vertellen dat hoererij voor een christen niet is toegestaan. Vandaag benoemen we dit wat eigentijdser, maar de geestelijke realiteit is nog hetzelfde: ‘seks voor of buiten het huwelijk’. Toch is Gods norm hierin nog steeds van toepassing.

Vers 4 zegt: dat ieder van u in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven. Andere vertalingen zeggen hier: zijn lichaam weet te bezitten in heiligheid en eerbaarheid en daaruit blijkt wat wordt bedoeld met ‘zijn vat’. Paulus sprak over het menselijk lichaam. Hij zei in feite: Als christen moet je weten hoe je het vat van jouw lichaam heilig en eerbaar moet houden. Je moet leren hoe je je lichaam rein, schoon en gezond moet houden, en beschikbaar voor de Geest van God.

Je lichaam is eerbaar. Het is een prachtige creatie van God, ontworpen om de tempel te zijn van de Heilige Geest (zie 1 Korinthe 3:16; 6:19). Het is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid om die tempel in de best mogelijke conditie te houden, in elk opzicht. Zo geloof ik bijvoorbeeld niet dat een oprechte gelovige zijn gezondheid kan verwaarlozen, omdat het lichaam zo nauw verbonden is met Gods doel van heiligheid. 

Paulus gaf vergelijkbare instructies aan de Romeinen: En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar… laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God (Romeinen 6:13). Ik ben het niet eens met mensen die opzettelijk de conditie van hun lichaam afbreken, op welke manier dan ook. Heiligheid is niet slechts een lijst van dingen die je niet mag doen, die gedachte zal ik blijven benadrukken. Maar alles wat ervoor zorgt dat de conditie van het lichaam verslechtert, is onheilig.

_________________________________________________________________________

Vader, ik wil ook op dit gebied gehoorzaam zijn aan Uw Woord. Mijn lichaam is van U, en als U vraagt van mij om mijn lichaam heilig en eerbaar te houden dan wil ik dat serieus nemen. Ik wil naar beste weten goed voor mijn lichaam zorgen, omdat mijn lichaam van U is.

 

Uit: Heiligheid is geen optie  
Klik hier voor meer info en bestellen 

 

_________________________________________________________________________
Spreek vandaag als toepassing van deze waarheid de proclamatie uit: “Laat de verlosten des Heren zo spreken“. 
DPM Wereldwijd…

20 maart – NEDERLAND 

Bid om Gods voorziening wat betreft financiën en mankracht voor de ontwikkeling van internet cursussen. Dit zijn prachtige middelen, maar ze vereisen bekwaamheid en veel tijd om ze te produceren. Dit voorjaar staan er huwelijksseminars in verschillende kerken op het programma. Bid om wijsheid en zalving voor de sprekers en om ontvankelijke harten bij de 
aanwezigen. 
Bid dat velen zich inschrijven voor de derde ‘Man en vader’ internetcursus en de tweede ‘Leer bidden’ cursus, die dit voorjaar van start gaan.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email