20 oktober: Bid zoals God heeft opgedragen

Thema: Zout en licht in voorbede

Bid zoals God heeft opgedragen

20 oktober

We sloten gisteren af met de constatering dat ‘zonde’ niet alleen bestaat uit het doen van verkeerde dingen, maar ook uit het nalaten van goede dingen. In Mattheüs 25 staat een bekend stuk over het nalaten van de goede actie. Dit hoofdstuk schetst drie typen mensen die bij Zijn terugkomst voor eeuwig uit de aanwezigheid van de Heer verbannen worden: de dwaze meisjes, de slechte, luie dienstknecht, en de ‘bokken’. Wat deden deze mensen, dat zij voor eeuwig uit de aanwezigheid van de Heer verbannen werden? Het antwoord op die vraag is net zo eenvoudig als kort: niets! De dwaze meisjes namen geen olie mee, de slechte slaaf deed niets met zijn talent, en de bokken negeerden de hongerige, de dorstige, de naakte en de gevangene. Tegen hen zei Jezus: ,,Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan” (Mattheüs 25:45). Het gevolg? ,,En dezen zullen gaan in de eeuwige straf…” (vers 46). Wat een angstaanjagende gedachte! Verloren en vervloekt te zijn, omdat je niets hebt gedaan!
Op dezelfde manier zei de profeet Samuël tegen Saul en de kinderen van Israël: ,,Er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden” (1 Samuël 12:23). Hij was zich ervan bewust dat ophouden met bidden voor Koning Saul en het volk Israël een zonde was. Dat was in Gods ogen ‘niets doen’…
 
Hier is onze ontnuchterende conclusie: Als ons land niet geneest, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de Gemeente. We hebben niet voldaan aan Gods voorwaarden. Het is niet zo dat God veranderd is, of dat Hij Zijn belofte niet na is gekomen. Wij zijn de schuldigen. Als wij ons niet bekeren en aan Gods voorwaarden gaan voldoen, zodat Hij op Zijn beurt ons land kan genezen, dan zijn wij geworden als zout dat zijn smaak verloren is. We deugen dan nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Wat verschrikkelijk jammer als dat zou gebeuren!
Toch geloof ik niet dat dit zal gaan gebeuren. Het alternatief is namelijk dat wij, de Gemeente, ons bekeren. Het alternatief is dat we gaan bidden, zoals God ons heeft opgedragen. In een eerdere overdenking stelden we vast dat gebed de grote krachtcentrale is van de wereld. Dus in het volgende gedeelte zal ik enkele voorbeelden van gebed geven die de geschiedenis hebben veranderd – gebeden van mijzelf en van anderen. Ik geef je exacte en gedetailleerde verslagen, waarvan ik geloof dat ze je echt zullen bemoedigen.
Laten we, om goed te antwoorden op de waarheden die we in dit hoofdstuk hebben gezien, afsluiten met een gebed van bekering.
Vader, we komen tot U in de Naam van de Heer Jezus Christus. Allereerst belijden we, net als Daniël, onze zonden en de zonden van ons volk. We belijden dat wij U hebben teleurgesteld, door niet te doen wat U ons opdroeg, en ook dat we ons volk hebben laten vallen. Hier hebben we spijt van, en we vragen U om ons te vergeven. Wilt U ons helpen ons te bekeren en om onze wegen te veranderen, zodat het land waarin we leven veranderd wordt. O Heer, genees alstublieft ons land. In Jezus’ Naam bidden wij. Amen.
 

 

Proclamatie voor onze regering, deze proclamatie is een mooi, Bijbels gebed voor de regering van je land.

Gebed voor DPM Wereldwijd…
SALOMONSEILANDEN
Veel gelovigen hebben interesse getoond in de Self-Study Bible Course. Bid voor hen dat ze het af zullen maken, een groter begrip van Gods Woord zullen krijgen en dichter naar de Heer zullen groeien. Kort geleden zijn er kopieën van Life-Changing Spiritual Power opgestuurd naar een leidersconferentie in de Westprovincie. Bid dat dit materiaal een grote impact op hen heeft en de vraag naar Dereks onderwijs vergroot.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email