20 oktober: IJver ontwikkelen

 
 
DPM_logo

 

Weektekst:

Ik zal mij inzetten

Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.
(Hebreeën 4:11)

IJver ontwikkelen

20 oktober

Vandaag wil ik je bewustmaken dat inzet en ijver ook vruchten zijn die ontwikkeld moeten worden. We bekijken een aantal manieren waarop we dat kunnen doen.

 

In 2 Timoteüs 2:6 schrijft Paulus: De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste van de vruchten genieten. Paulus noemt hier een simpel principe: het ontwikkelen van rijpe oogst kost ‘zware arbeid’. Je krijgt het niet voor elkaar zonder inspanning. Dat geldt ook voor de vrucht van de Geest. Vaak zeggen we deze ‘vanzelf moet groeien’… Men bedoelt dan dat je deze vrucht niet kunt laten groeien uit ‘eigen kracht’, en dat klopt ook. Tegelijkertijd geldt ook voor deze vrucht dat ze niet zal groeien zonder onze inspanning. Hoe kunnen we geestelijke vrucht in ons leven zien groeien? Op twee manieren:

1. We moeten Gods Woord bestuderen, want dat is de basis van alles wat God voor ons heeft. Als we niet thuis zijn in de Bijbel, dan zullen we veel van zijn voorziening niet kunnen ontvangen, simpelweg omdat we het niet begrijpen. Paulus schreef ook het volgende aan Timoteüs: Doe uw uiterste best om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt (2 Timoteüs 2:15). Om het Woord van God, de Bijbel, te kunnen gebruiken, moeten we ons uiterste best doen als echte harde werkers. Mouwen opstropen en aan de slag.

2. We moeten tijd doorbrengen in gebed. Gebed is niet alleen maar tegen God aan praten, maar echt naar Hem luisteren is minstens zo belangrijk, en misschien nog wel belangrijker. Jezus is hierin ons volmaakte voorbeeld. De basis van Jezus’ aardse bediening was zijn relatie met de Vader. Om die relatie te ontwikkelen en te onderhouden, nam Jezus veel tijd om te bidden. Vaak was dat vroeg in de morgen. Daar hoorde Jezus de stem van de Vader en ontving Hij leiding voor zijn bediening.

Dank U Heer Jezus, voor de belofte dat ik uw rust mag binnengaan, en voor het voorbeeld dat U me gaf. Net als U wil ik ijver ontwikkelen door Uw Woord te bestuderen en tijd met U door te brengen in gebed. Ik zal mij daarvoor inzetten. Amen.

Bron: Fruit of the Spirit, part 1 (CD)

 
Een goede tip om je gebed in lijn te brengen met Gods Woord, is rond bepaalde thema’s waar je mee bezig bent of waarin je Gods kracht in Gods Woord te zoeken naar een passende proclamatie – als het ware ‘de Bijbel bidden’. Ook de proclamaties op onze website kunnen je hierin op weg helpen. Klik hier.
Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email