21 september: Ons hoofddoel als licht

Thema: Een stad op een berg – het enige licht

Ons hoofddoel als licht…

21 september

Gisteren spraken we over de kandelaar, die in de Bijbel altijd een beeld is van de Gemeente. Vervolgens concludeerden we dat de kandelaar de enige bron van licht was in het Heilige en dat hiervoor nodig was dat de lamp vol was met olie – het beeld van de Heilige Geest. De functie van de kandelaar was om licht te werpen op het voorwerp dat er direct tegenover stond: de gouden tafel met de toonbroden. De toonbroden vertegenwoordigen natuurlijk Jezus Christus. Hij zei immers:
Ik ben het Brood des levens… Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. (Joh. 6:48,51)
Het hele doel van de kandelaar was slechts om één ding te doen: de tafel van de toonbroden verlichten. Hier zien we opnieuw zo’n prachtige parallel naar de gemeente – het is precies zo met de Gemeente van Jezus Christus. Wij zijn hier op aarde voor maar één doel: licht werpen op Jezus, het Brood des levens dat gekomen is om eeuwig leven te geven. En dat doen dat alleen als we vol zijn van de Heilige Geest, en aangestoken zijn door God.
Wat zien we hierin een bijzondere voorstelling van de Gemeente! Afgezien van de kandelaar was er geen licht in het Heilige. Zonder de Gemeente is er geen licht in de wereld, die oorspronkelijk bedoeld is om God eer te brengen – afgezonderd (geheiligd) te zijn voor Hem… Net zoals de kandelaar alleen licht kan geven als ze gevuld is met olie en aangestoken met vuur, zo kan de Gemeente alleen licht geven als ze gevuld is met de Heilige Geest en aangestoken met vuur. De kandelaar had maar één voorwerp waarvoor zij licht moest geven: de tafel met de toonbroden. Ook de Gemeente heeft maar één ‘voorwerp’ waarop haar licht moet schijnen: de Heer Jezus Christus.
De enige reden dat jij en ik, als christenen, hier zijn in deze wereld, is om licht te schijnen op Jezus Christus, het Brood des levens. Dit is het grootste doel van ons bestaan op aarde. Al het andere wat we doen is bijzaak. Wij zijn het licht van de wereld.
Misschien is het goed jezelf de vraag te stellen: werp ik door mijn woorden en mijn handelen in mijn dagelijks leven licht op Jezus? Wordt Hij zichtbaar door wie ik ben en wat ik doe? We leven in een wereld die op vele plaatsen fysiek honger lijdt, maar op nog veel meer plaatsen geestelijke honger… En midden in die wereld werpen wij licht op het hemelse Brood, de Persoon die de geestelijke honger van ieder mens voor altijd kan stillen!
Heer Jezus, wat ben ik U dankbaar dat U uit de hemel bent neergedaald als het levende Brood. Leid mij vandaag en de komende week Heer, naar mensen die honger hebben. Help mij om een getuige te zijn van de levende hoop die in mij is: want U bent Jezus de Redder! Amen.
Als we ons eraan toewijden licht te werpen op Jezus, is het goed om nog eens even stil te staan bij de vele dingen die Hij over Zichzelf heeft gezegd. Het is bemoedigend om stil te staan bij onze geweldige Heer Jezus. Hij is… Het Levende Brood, De Goede Herder, De Deur, De Weg, De Waarheid, het Leven, De Alfa en Omega… en nog veel meer!
Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde,
de eerste en de laatste, zegt de Here God, die is,
die was en die komt, de Almachtige. (1)|
Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door mij. (2)
Ik ben de Deur, als je door Mij binnenkomt,
zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan
en voedsel vinden. (3)
Ik ben de Goede Herder en ik ken je en jij kent mij,
zoals de Vader mij kent, en Ik de vader ken,
en Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je
te beroven, te slachten en te vernietigen.
Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed (4)
Ik ben het Brood van het leven;
als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben
en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst krijgen.
Ik ben het levende Brood
dat uit de hemel neergedaald is.
Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. (5)
Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft,
zul je leven, zelfs als je gestorven bent. (6)
Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt,
zul je nooit in de duisternis wandelen,
maar je zal het licht van het leven hebben. (7)
Ik ben die Ik ben. (8)
  1. Openbaring 1:8, 22:13
  2. Johannes 14:6
  3. Johannes 10:9
  4. Johannes 10:14 en 10
  5. Johannes 6:35
  6. Johannes 11:25
  7. Johannes 8:12
  8. Exodus 3:14
 
 
 
Gebed voor DPM Wereldwijd…
SYRIË
Onze DPM-medewerker in Syrië deelt dat het lijkt alsof dit volk veel te lang heeft geleefd in een situatie van totale destructie en een volslagen negeren van hun menselijkheid. Hij vraagt gebed dat:
* christenen in deze tijd bemoedigd zullen worden door Dereks onderwijs, en hun vertrouwen op God stellen;
* de Kerk in Syrië zal onderwijzen dat allen zijn geschapen naar het beeld van God en elkaar moeten liefhebben en respecteren, zonder te letten op etniciteit en religieuze achtergrond.
* de duizenden Syrische vluchtelingen die momenteel verdreven zijn van huis en haard dat ze in aanraking komen met het evangelie.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email