22 april: De Leeuw is ook het Lam!

Thema: Aanbidding en de eindtijd

De Leeuw is ook het Lam!

22 april

Gisteren lazen we uit Openbaring 5:2-5, over de troonzaal van God en de boekrol, die de ontknoping bevat van het boek Openbaring. Maar niemand lijkt waardig om de boekrol te kunnen openen. Johannes is hierover in tranen, maar dan blijkt dat de Leeuw uit de stam van Juda waardig is om de boekrol te openen… Johannes keert zich om en verwacht deze Leeuw te zien, maar in plaats daarvan ziet hij een Lam, dat eruit ziet alsof het geslacht is. Johannes zegt hierover:

 

En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem die op de troon zat (vers 6,7).

 

Wat dan volgt, is een inspirerend verslag van de volledige hemelse ruimte die in aanbidding met elkaar is verbonden:

 

En toen het Lam de boekrol nam, vielen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied: U bent waardig om de boekrol te nemen, en zijn zegels te verbreken, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde (vers 8-10).

 

Wat een heerlijke waarheid! Door het bloed van Jezus zijn we voor God onze Schepper teruggekocht en uit de macht van de duivel gehaald, om voor en met Jezus samen te regeren als koningen en priesters over de aarde.

 

Merk vervolgens op wat de ouderlingen doen. Ze vallen neer. En zie je ook hoe onze gebeden – de gebeden van de heiligen – in Gods aanwezigheid komen? In gouden schalen vol reukwerk. Waar staat dit reukwerk voor? Aanbidding!

 

Jouw en mijn gebeden zijn aanbidding van de Almachtige, de Heilige, Die was, Die is en Die komt! Uit elk volk, uit iedere taal, uit elke stam en elk land, heeft Hij Zijn volk verzameld om voor en met Hem te regeren als koningen en priesters over de hele aarde.

Almachtige God, het is bijna niet te bevatten dat die heerlijke, glorieuze toekomst ook door U is weggelegd voor mij, maar dat is wel de genade die door het kostbare bloed van Jezus mijn deel is! Dank U, dank U wel daarvoor. U bent al mijn aanbidding waard! Amen.
DPM Wereldwijd… 

OEGANDA

De Swahili vertaling van Life-Changing Spiritual Power is gedrukt in Oeganda.
* Bid om een wijze verspreiding van dit boek en dat het een grote impact zal hebben op hen die het bestuderen.

* Bid dat Bijbelscholen, kerken en voorgangers dit onderwijs zullen doorgeven, overal waar zij in de bediening staan in oost Afrika.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email