22 augustus: Onvergankelijk zaad

   
   
   
 
DPM_logo

 
 

Weektekst:

Mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan.

Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch de oude mens met zijn daden uitgetrokken, en u met de nieuwe mens bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem die hem geschapen heeft.
(Kolossenzen 3:9,10)

Onvergankelijk zaad

22 augustus

Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is (1 Johannes 3:9).

 

Betekent deze tekst dat een wedergeboren gelovige nooit zondigt? Als dat zo was, dan zouden veel mensen – waaronder ikzelf – de naam wedergeboren gelovige niet mogen hebben. Is er iemand onder ons die werkelijk uit God geboren is, van wie gezegd kan worden: ,,Hij of zij kan niet zondigen.”? Ik denk van niet. Maar wat betekent dit vers dan?

Zoals ik het begrijp gaat deze tekst over de nieuwe natuur die in ons geboren is. Deze natuur – de Jezus-natuur – kan niet zondigen – het is immers de nieuwe mens. Dit is erg belangrijk om te weten, want alleen als we ons aan die natuur toewijden en die ontwikkelen, komen we terecht in een leven van overwinning over de zonde terecht.

In 1 Johannes 5:4 staat: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Johannes heeft het hier over ‘wat’ uit God geboren is, dus niet ‘wie’ uit God geboren is. Hij spreekt hier dus over een persoon, maar ook over een natuur. Dat is tenminste hoe ik deze teksten lees. Ze gaan over de natuur van de nieuwe mens; zijn nieuwe karakter dat niet kan zondigen; een onvergankelijke natuur. Weet je waarom die natuur onvergankelijk is? Omdat Gods zaad in de nieuwe mens is. Wat is dan dat zaad? Dat lezen we in 1 Petrus 1:23: u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Wat is het karakter van het zaad van Gods Woord? Het is onvergankelijk – en daarmee precies tegengesteld aan de natuur van de oude mens, die juist richting het verderf gaat (en het feitelijk al is).

Heer Jezus, dank U voor de omwisseling aan het kruis. Ik proclameer dat in mij een nieuwe schepping is geboren – een natuur die niet kan zondigen, de Jezus-natuur. Ik proclameer dat Mijn oude mens ter dood gebracht is in Christus, zodat de nieuwe mens in mij opstaat. Amen.

Bron: The fullness of the cross, vol. 1 / Salvation is all-inclusive (CD)

Tip voor je kring:

Het boek Betaald met bloed behandelt Jezus’ volmaakte werk aan het kruis voor jou en mij. In 14 weken of lessen worden negen omwisselingen en vijf bevrijdingen behandeld. Na ieder hoofdstuk staan studie- en gespreksvragen, waarin thema’s als stoppen met zonde, stoppen met wetticisme, afwijzing, zegen of vloek, genezing en voorziening voorbijkomen!


Klik hier voor meer info en bestellen

Gods levende Woord

Uit het boek: Gods levende woord 
Klik hier voor meer info en bestellen

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email