22 februari: Vergeef hen die je pijn hebben gedaan

 

 
DPM_logo

 
Thema: Basisvoorwaarde 6: vergeven
________________________________________________________________________

Vergeef hen die je pijn hebben gedaan

22 februari

In het Onze Vader leerde Jezus ons: En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven (Matteüs 6:12).Vergeef ons, zoals wij anderen vergeven. Wat we ons misschien niet realiseren, is dat dit een belangrijke voorwaarde is voor het ontvangen van antwoord op ons gebed.

 

Binnen het pastoraat en het omgaan met mensen in het algemeen, heb ik ontdekt dat dit één van de meest voorkomende bronnen is van geestelijke blokkade en frustratie, en ook van het uitblijven van gebedsverhoring. In veel gevallen betreft het één specifiek persoon. Ik sprak ooit met iemand die hulp zocht en zei: ‘Is er iemand die je niet vergeven hebt?’ Ze zei ja en noemde iemand van justitie van de Verenigde Staten. Ik zei: ‘Als je verlichting wilt, dan zul je hem echt moeten vergeven. Er is geen alternatief. Als je hem niet vergeeft, dan kan God volgens de Bijbel jou ook niet vergeven.’ Vergeef ons gelijk ook wij anderen vergeven.


Jezus heeft ons beperkt tot het vragen van vergeving aan God, tot de mate waarin wij anderen vergeven. Ben je bereid volledig te vergeven? Bedenk goed, vergeving is geen emotie, maar een beslissing. Ik noem het: ‘verscheur de schuldbekentenis’. Iemand is je drieduizend dollar schuldig. Verscheur de schuldbekentenis. Want weet je hoeveel jij in verhouding aan God schuldig bent? Zes miljoen dollar. Wil je dat Hij die schuldbekentenis verscheurt? Als jij de jouwe verscheurt, dan zal Hij die van Hem verscheuren. Dat is zijn onveranderlijke wet. Je kunt God niet veranderen. Hij eist van ons dat we vergeven als we willen dat Hij ons vergeeft. Natuurlijk komen er na zo’n beslissing wel emoties bij kijken en daar mag je dan ook weer mee naar God gaan om genezing te ontvangen, maar trap niet in de leugen dat je vanwege emoties niet kunt vergeven. Het is in de eerste plaats een beslissing om je pijn en boosheid over te geven aan God.

 
Het laatste verzoek in het ‘Onze Vader’ is een verzoek om bevrijding van satan. Verlos ons van de boze (Matteüs 6:13) Daaruit  leer ik dat wij geen recht hebben om te bidden om bevrijding, voordat we anderen vergeven hebben zoals God ons vergeeft.

 
Jezus zei ook: En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft (Markus 11:25). Vergeef als je iets tegen iemand hebt. Dat sluit niets en niemand uit. Als je bid, vergeef dan, zodat je Vader in de hemel ook jou je overtredingen zal vergeven. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven… (vers 26). Dit is glashelder, en het wordt uitgesproken naar christenen die God willen benaderen als ‘Onze Vader in de hemel’. Voordat jij en ik bidden, moeten we vergeven. Het is zinloos te proberen om God te naderen in gebed met onvergevingsgezindheid in ons hart, richting wat of wie dan ook.

________________________________________________________________________
Vader, Wilt U mij in gedachten brengen als er  iemand is, of meerdere personen, die ik vergeven moet. Ik beslis dat ik ……………………(noem de naam/namen)vergeef. Ik breng ook mijn emoties bij U , want er is genezing onder Uw vleugels. Dank U Vader, dat ik nu door U vergeven ben van al mijn zonden en dat ik met vrijmoedigheid tot mag komen in gebed.
Leer_bidden

Uit het boek: 
Leer bidden
________________________________________________________________________
 
 
Lees ook het boekje: Ik vergeef je! De drie krachtigste woorden op aarde. Onvergevingsgezindheid is één van de grootste blokkades voor Gods zegen, maar het besluit om wel te vergeven, is een poort naar kracht! 

DPM Wereldwijd…

22 februari – SOLOMON EILANDEN

Bid voor God’s wijsheid en zalving voor Hudson Saeni, de nieuwe voltijd DPM coördinator, wanneer hij bij gevangenen op bezoek gaat om hen bijstand te verlenen, en als hij probeert om in dit land bekendheid te geven aan Derek’s bediening.
Bid voor de 95 gevangenen in Rove Gevangenis die nu bezig zijn met deZelf-Studie Bijbelcursus; bid  om genade voor elk van hen om de studie af te maken en dat zij niet alleen een vast fundament in het Woord van God, maar ook een sterke relatie met de Heer zullen krijgen.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email